UPJŠ začína vydávať rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

TASR, 1. júna 2015 15:02

Od utorka (2.6.) UPJŠ spúšťa prepojenie tohto systému a vydávania rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Košice 1. júna (TASR) – S elektronickým vydávaním rozhodnutí z prijímacích skúšok prichádza Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), ktorá vyvíja a na 18 slovenských vysokých školách prevádzkuje Akademický informačný systém AiS2. Od utorka (2.6.) UPJŠ spúšťa prepojenie tohto systému a vydávania rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Informovali o tom dnes košická univerzita a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
Foto:

Prepojenie umožňuje uchádzačovi o štúdium odoslať vyplnenú elektronickú prihlášku z AiS2, resp. portálu vysokej školy, prostredníctvom osobnej schránky na ÚPVS do schránky univerzity. Riešenie je overované v rámci aktuálneho prijímacieho konania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po vyhodnotení pilotnej prevádzky bude toto prepojenie k dispozícii v rámci konzorcia AiS2, ktoré zahŕňa 13 verejných a päť súkromných vysokých škôl, a bude ponúknuté aj ďalším vysokým školám.

Fungovanie tejto novinky bližšie objasňuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin: "Uchádzač o štúdium vyplní formulár elektronickej prihlášky v Akademickom informačnom systéme univerzity, ktorá toto podanie uloží do osobnej schránky uchádzača na www.slovensko.sk. Po pripojení príloh sa podanie odošle do schránky fakulty, resp. univerzity. Po rozhodnutí prijímacej komisie nasleduje podpísanie rozhodnutia o prijatí elektronickým mandátnym certifikátom dekanom fakulty a zaslanie tohto rozhodnutia do schránky uchádzača."

Prepojenie zahŕňa integráciu služieb portálu https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail%5C_upvs do systému AiS2 (http://www.ais2.sk). Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Integrácia Akademického informačného systému 2 s rezortným informačným systémom a väzby na e-Government. Pri vývoji tejto služby UPJŠ úzko spolupracovala so spoločnosťou Disig.

ÚPVS ako platformu pre komunikáciu občanov s inštitúciami zriadila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá je príspevkovou organizáciou Úradu vlády SR. "Sme radi, že môžeme dobré nápady uviesť do reálneho fungovania. Implementované riešenie je jednou z elektronických služieb, ktoré zatiaľ majú občania Slovenska k dispozícii. Rozširovanie počtu takýchto služieb je aktuálne trendom v celom vyspelom svete," povedal Rastislav Janota z tejto agentúry.

Elektronické vydávanie rozhodnutí z prijímacích skúšok má pomôcť vysokým školám a jej študentom šetriť nielen finančné prostriedky za administratívu či poštu, ale aj čas. Na implementovanú službu môžu v prostredí vysokých škôl nadväzovať ďalšie, ktoré napomôžu priamej komunikácii so štátnymi orgánmi. Ide napríklad o  dôveryhodné dokladovanie dosiahnutého vzdelania, zasielanie potvrdení súvisiacich s návštevou vysokej školy na Sociálnu poisťovňu, možnosť získať elektronický odpis diplomu, vysvedčenia či rôznych certifikátov.
Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac