Program UNIZA s Kalifornskou univerzitou UC Berkley sa stáva realitou

Školský servis, 21. januára 2018 8:27

Začiatkom januára spustili úvodnú fázu prestížneho programu s Kalifornskou univerzitou, s Technickou fakultou – UC Berkeley, na zvyšovanie kompetencií mladých výskumníkov na Slovensku.

(zľava): vicepremiér Peter Pellegrini, dekan Technickej fakulty Kalifornskej univerzity v Berlekey S. Shankar Sastry a prorektor Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Ristvej).


Foto: Žilinská univerzita


Žilina 21. januára (SkolskyServis.sk) - Žilinská univerzita je v súčasnosti na Slovensku lídrom vo výskume v oblasti inteligentných dopravných systémov. Dňa 21.9.2017 bola podpísaná zmluva strategického partnerstva medzi Kalifornskou univerzitou v Berkeley

a Žilinskou univerzitou v Žiline v oblasti inteligentných dopravných systémov. Memorandum o porozumení, ktoré toto štúdium umožňuje, podpísali podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej a dekan Fakulty strojárstva Kalifornskej univerzity Shankar Sastry.

Program spúšťame vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho pod názvom: „UNIZA – UC Berkeley - College of Engineering scholarship program with funding support of the Deputy Prime Minister’s Office for Investments and Informatization of the Slovak Republic.“

„Som veľmi rád, že sme našli prienik v spoločných oblastiach výskumu práve s prestížnou americkou univerzitou v Berkeley. Vďaka podpore z úradu podpredsedu vlády Pellegriniho budú mať naši najlepší mladí výskumníci možnosť pracovať v špičkových laboratóriách na Technickej fakulte v Berkeley“, hovorí Jozef Ristvej, prorektor
pre medzinárodné vzťahy a marketing zo Žilinskej univerzity v Žiline.

„Heslom nášho úradu je moderne, efektívne a transparentne. A nie je nič efektívnejšie, ako sa učiť od najlepších a Kalifornská univerzita v Berkeley patrí medzi najlepšie verejné vysoké školy na svete. Verím, že absolventi tejto stáže po návrate na Slovensko prinesú nielen nové pohľady na výskum, ale aj inšpiráciu, ktorú potom pretavia
do konkrétnych výsledkov,“ uviedol podpredseda vlády SR Peter Pellegrini.

Podmienky účasti: záujem o spoluprácu s UC Berkeley - College of Engineering, identifikovať spoločnú oblasť výskumu na UNIZA a UC Berkeley - College of Engineering v oblastiach inteligentných dopravných systémov, dopravy všeobecne so zameraním na moderné informačné technológie, spĺňať kategóriu študenta Ing. alebo PhD. štúdia, resp. mladého vedeckého, výskumného pracovníka, do 3 mesiacov dať na publikovanie minimálne jeden vedecko-výskumný a jeden popularizačný článok z pobytu a záväzok odpracovať 3 roky po absolvovaní pobytu na domovskej inštitúcii v SR, dĺžka pobytu 4 – 6 mesiacov.Požadované dokumenty prihlášky (všetky v angličtine): Motivačný list, Projekt vo forme zámeru (podľa vzoru
v prílohe: Project Statement Proposal, CV, 2x odporúčací list (z toho 1x od priameho nadriadeného a 1x
od vedúceho pracoviska/resp. ním povereného zamestnanca).
Termín podávania prihlášok: 16. február 2018.
Bližšie informácie: http://www.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/oznamy/2008-scholarship-program-uc-berkeley-college-of-engineeringŽilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva viac ako 8 000 študentov spolu v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz takmer 80 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

SkolskyServis.sk informovala Ing. Martina Slavíková
Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing


Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac