Univerzita Mateja Bela pozýva na Deň otvorených dverí

Školský servis, 13. februára 2019 10:26

Je to posledný termín DOD pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2019/2020.

Banská Bystrica 13. februára (SkolskyServis.sk) - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 13. februára.

Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pozývame na Deň otvorených dverí. Je to posledný termín DOD pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2019/2020. Všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela si pripravilo pre maturantov zaujímavé informácie o ponuke štúdia, mobilite, mimoškolských aktivitách. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť nahliadnuť na vyučovací proces, navštíviť laboratóriá, učebne a dielne a tiež zistiť, čo ponúka univerzitná knižnica a ako sú vybavené študovne. Na DOD prídu aj zahraniční študenti, ktorí majú záujem o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podrobný program jednotlivých fakúlt je zverejnený na https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-10062.html

Foto: UMB

Téma TASR