UMB otvára svoje brány už 27. rok s opätovne vymenovaným rektorom

Školský servis, 23. septembra 2018 12:23

V úvode tohoto slávnostného dňa bude podpísané memorandum o spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica 23. septembra (SkolskyServis.sk) - Tohtoročné slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať dňa 25. septembra 2018 o 10.00 h v aule Beliana na Tajovského ulici 40, prináša niekoľko zaujímavých a nielen pre študentov a akademickú obec dôležitých momentov.
Na snímke rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský Foto: TASR/Pavol Zachar

V úvode tohoto slávnostného dňa bude podpísané memorandum o spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho podpisom prijímajú obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica - Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Ide o zásadné vedecké dielo a jednu z najvýznamnejších vlastivedných prác o území Slovenska.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpisom tohto memoranda nadväzuje na odkaz Mateja Bela spočívajúci v šírení vzdelanosti a poznatkov obsiahnutých v jeho vedeckom diele.

Pred samotným slávnostným otvorením nového akademického roka a privítaním nových študentov na pôde UMB sa bude konať slávnostná inaugurácia rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý bol opätovne zvolený do funkcie rektora.

Netradičnou bodkou 27. slávnostného otvorenia akademického roka bude prezentácia eurobankovky vydanej univerzitou, prezentujúcou osobnosť Mateja Bela a jej uvedenie do predaja.


Téma TASR