UKF získala Národnú cenu za kvalitu 2017

TASR, 14. novembra 2017 15:30

Ocenenie, ktoré bude o niekoľko dní udeľovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, sa univerzite podarilo získať v kategórii C.

Nitra 14. novembra (TASR) – Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa podarilo získať Národnú cenu za kvalitu 2017. Ocenenie, ktoré bude o niekoľko dní udeľovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, sa univerzite podarilo získať v kategórii C, v ktorej sú hodnotené organizácie verejného sektora.
Foto: TASR

Súťaž o túto cenu je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2017 až 2021. Jeho poslaním je podpora zlepšovania kvality nielen produktov, ale aj služieb v organizáciách vo verejnom i súkromnom sektore. „Do súťaže sa zapájajú tí, ktorí majú záujem posúdiť svoje systémy manažérstva kvality externými hodnotiteľmi,“ vysvetlila prorektorka UKF Marcela Verešová.

UKF sa prihlásila k hodnoteniu kvality podľa modelu, ktorý je typický pre verejný sektor. „Je to model K, pri ktorom sú kritériá nastavené tak, aby boli hodnotené porovnateľné organizácie verejného sektora. My nevieme dodnes, koľko inštitúcií a organizácií zo Slovenska sa v tomto ročníku do súťaže prihlásilo. Vieme výsledok a ten výsledok je ten, že naša univerzita sa stala víťazom v tomto ročníku v kategórii C, čiže v kategórii organizácií verejného sektora,“ povedala Verešová.

Podľa vedenia UKF svedčí víťazstvo v súťaži o výnimočnosti univerzity. „Tešíme sa z tohto úspechu. Pravdou je, že nie je štandardné, že organizácia, ktorá sa prihlási aj zvíťazí. Skôr je to nastavené na raste, progrese a zlepšovaní. Nám sa hneď pri prvom prístupe k externému hodnoteniu podarilo zvíťaziť. Tešíme sa z toho, je to pre nás nesmierne veľký záväzok,“ dodala Verešová.


Téma TASR