UKF v Nitre uvádza svetovú premiéru opery Castor et Pollux

TASR, 15. decembra 2017 9:45

Projekt realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om.

Nitra 15. decembra (TASR) - Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKKF) v Nitre a občianske združenie Priatelia starého divadla uvádli vo štvrtok svetovú premiéru scénického uvedenia barokovej opery Johannesa Patzelta Castor et Pollux. Ako pripomínajú organizátori, ide o prvé uvedenie diela v jeho plnej javiskovej podobe.
Foto:

Projekt realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. „Uskutočnia sa štyri predstavenia, a to dve v Rusovciach v Divadle SĽUK a dve v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre,“ informovali organizátori.

Ako pripomenuli, opera Castor et Pollux patrí ku skvostom barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa zachoval na Slovensku, v knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry.

Téma TASR