UKF v Nitre piata najlepšia na Slovensku v SCIMAGO Rankings 2017

Školský servis, 25. augusta 2017 14:21

Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 zahŕňa 12 slovenských univerzít (zohľadňujú tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier).

Foto: TASR


Nitra 26. augusta (SkolskyServis.sk) - Aktuálny rebríček SCIMAGO Institutions Rankings 2017 zahŕňa rovnako ako v minulom roku 12 slovenských univerzít (zohľadňujú sa len tie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov v celosvetovej databáze Scopus od Elsevier). Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre dosiahla v aktuálnom hodnotení SIR 2017 najlepší výsledok od svojho zaradenia do rebríčka SIR v roku 2013. V celkovom hodnotení obsadila UKF v Nitre 630. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšenie o 32 miest a od minulého roka o 19 miest v rebríčku (649. priečka v roku 2016, 644. v roku 2015, 645. v roku 2014 a 662. priečka v roku 2013).

Pripomeňme, že cieľom SIR hodnotenia je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií po celom svete (cca. 130 krajín). Hodnotenie vytvára rebríček podľa kompozitného indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum (50 %), inovácie (30 %) a spoločenský vplyv (20 %).
UKF v Nitre zaznamenala zlepšenie v oblasti vedy a výskumu, čo prinieslo zlepšenie aj v celkovom umiestnení. Kým v roku 2016 získala UKF v Nitre v celkom hodnotení podľa kompozitného indikátora 80. miesto a vo vede a výskume 73. miesto, podľa hodnotenia SIR 2017 je UKF v Nitre celkovo na 71. a vo vede a výskume na 64. mieste. Hodnoty v oblasti inovácií a spoločenského impaktu sú síce nižšie, avšak vzhľadom na váhu výskumu v kompozitnom indikátore (50 % z celkového hodnotenia) sa aj napriek tomu umiestnenie našej univerzity výrazne zlepšilo.

Spracovala: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR