UK udelila čestný doktorát americkému vedcovi Josephovi Wangovi

TASR, 19. júna 2018 12:08

Americký vedec a vynálezca v oblasti nanobioelektroniky a nanostrojov sa stal v poradí 123. nositeľom čestného titulu Doctor honoris causa.

UK udelila čestný doktorát americkému vedcovi Josephovi Wangovi Foto: UK Bratislava


Bratislava 19. júna (TASR) - Profesor Kalifornskej univerzity v San Diegu Joseph Wang si v utorok prevzal čestný doktorát Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Americký vedec a vynálezca v oblasti nanobioelektroniky a nanostrojov sa stal v poradí 123. nositeľom čestného titulu Doctor honoris causa. TASR o tom informovala Lenka Miller z Oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.

Wang je vedúcim katedry nanoinžinierstva na Kalifornskej univerzite v San Diegu a riaditeľom Centra pre prenosné senzory školy elektroinžinierstva. Jeho vedecké záujmy sú zamerané na nanobioelektroniku a na nanostroje s dôrazom na vývoj progresívnych nanomotorov, nanorobotov, nanoprevodníkov, bioelektroniku, elektrochemické biosenzory, prenosné senzory a progresívne materiály pre akumuláciu energie. Je autorom viac ako 1050 článkov. "Doktor Wang považuje za najvzrušujúcejšiu na svojom výskume schopnosť napredovania k novým témam a skúmaniu hraníc. Sme hrdí, že takéto bádanie prežíva aj s našimi vedcami a doktorandmi," povedal rektor UK v Bratislave Karol Mičieta.

Vedec sa pričinil o spoluprácu so slovenskými vedcami z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK. "Na vývoji biosenzorov s ním spolupracujeme od roku 1997. Počas tohto obdobia sme riešili dva projekty v rámci programu NATO," priblížil dekan FMFI UK Jozef Masarik.

"Prijímam toto ocenenie s vďačnosťou. UK má vplyv na celoštátnej i medzinárodnej úrovni. Som hrdý na našu úzku a dlhodobú spoluprácu so slovenskou vedeckou komunitou – predovšetkým s UK," uviedol vo svojej ďakovnej reči Wang.

UK v Bratislave udeľuje hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Téma TASR