UCM v Trnave opäť otvorila svoje brány

TASR, 21. februára 2018 8:56

Okrem prezentácie a ukážok zo štúdia na jednotlivých fakultách a inštitúte sa predstavili aj zástupcovia ostatných zložiek a pôsobísk univerzity.

Trnava 21. februára (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave zorganizovala Deň otvorených dverí pre študentov, ktorí končia štúdium na stredných školách, informovala referentka pre styk s verejnosťou UCM Zuzana Masáková.
Študenti pre študentov: Deň otvorených dverí UCM Foto: UCM Trnava

Zástupcovia všetkých fakúlt a inštitútu priblížili v týchto dňoch v univerzitných priestoroch, ako vyzerá štúdium v rámci jednotlivých študijných odboroch a programoch. "Záujemcovia o štúdium tak mohli pod odborným dohľadom sledovať priebeh ukážok chemických pokusov, vyskúšať virtuálnu realitu, otestovať sa z cudzích jazykov, ochutnať historickú kuchyňu našich predkov alebo si zblízka pozrieť maketu historického hradu, dozvedieť sa viac o fungovaní ľudských svalov a pohybovej sústavy, obzrieť si priestory a učebne univerzity alebo sa porozprávať sa o tom, ako fungujú médiá a čo všetko je pre ich správne fungovanie potrebné zabezpečiť," doplnila referentka.

Program otvoril krátkym príhovorom k študentom prorektor Jozef Lehotay, po ktorom nasledovali prezentácie univerzity a študijných programov. Samotným programom počas dňa sprevádzali nadaní študenti Radka Činčurová a Peter Kováčik.

Okrem prezentácie a ukážok zo štúdia na jednotlivých fakultách a inštitúte sa predstavili aj zástupcovia ostatných zložiek a pôsobísk univerzity, ako univerzitná knižnica, folklórny súbor Trnafčan, spevácky súbor UNITTY, Erasmus +, študenti z AIESEC, ESN, AZU a Študentskej rady.

UCM bola zriadená v roku 1997 a ponúka študentom možnosť študovať študijné programy na štyroch fakultách – Filozofickej fakulte, Fakulte sociálnych vied, Fakulte masmediálnej komunikácie a Fakulte prírodných vied a na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch.

Téma TASR