Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva KU

Mária Lehotská, 15. novembra 2018 11:34

Počas Týždňa vedy a techniky sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku konal 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.

Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 15. novembra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 8. - 9. novembra organizátori privítali takmer 200 odborníkov z domova i zo zahraničia. Na úvod konferencie účastníkov privítal rektor KU Jaroslav Demko, zástupca námestníka riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN Ľubor Michňa, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, riaditeľ Kúpeľov Lúčky Martina Beňucha a zástupcovia partnerských inštitúcií organizujúcich konferenciu.

Foto: KU Ružomberok


Odborný program bol venovaný problémom medicíny súčasnosti a celého spektra nelekárskych zdravotníckych vied. Cieľom už tradičného podujatia je predovšetkým výmena skúseností týkajúcich sa aplikácie najnovších odborných poznatkov do klinickej praxe a prezentácia výsledkov vedeckej práce. Počas dvoch dní sa otvorili mnohé otázky, ktorých charakter riešenia predstavuje nové možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce. Počas 13. ročníka Ružomberských zdravotníckych dní odznelo viac ako sto prezentácií, z toho 43 zahraničných.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR