Trnava: Študenti STU navrhnú opatrenia na revitalizáciu toku Trnávky

TASR, 17. decembra 2017 7:41

Projekt je súčasťou súťaže Pre vodu, ktorý prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou.

Rieka Ondava Foto: TASR


Trnava 17. decembra (TASR) – Študenti zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave navrhnú opatrenia na revitalizáciu toku riečky Trnávka, ktorá preteká mestom Trnava. Projekt je súčasťou súťaže Pre vodu, ktorý prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou.

Samosprávy, združenia a firmy nominovali do súťaže osem zaujímavých zadaní. Mesto Trnava sa zapojilo do súťaže s problémom malých prietokov Trnávky s cieľom získať zaujímavé nápady na riešenia. Cieľom zadania je na základe podrobnej analýzy navrhnúť vodozádržné opatrenia na toku Trnávka v meste. Nad 3. ročníkom súťaže Pre vodu, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, prebral záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd).

Desaťčlenný tím mladých študentov a doktorandov – geodetov a vodohospodárov – pod vedením profesora Andreja Šoltésza mapoval situáciu priamo v teréne. „Študenti robili zameriavanie toku Trnávka, teda zisťovanie priestorových a výškových parametrov toku, zameriavali miesta, kde sú rôzne výpusty a potenciálne problémové miesta. Ich cieľom je overiť možnosti na to, aby opatreniami krátkodobej regulácie prietoku vody zvýšili hladinu vody v rieke v meste tak, aby Trnávka bola nielen atraktívnym verejným priestorom, ale aby sa tu aj zlepšila kvalita vody. Ukazuje sa, že to bude pomerne náročný proces, ktorý predpokladá rokovania so správcom toku, správcom kanalizačnej sústavy v meste, ale aj majiteľmi výpustov do rieky,” skonštatovala Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Riešenie, ktoré vypracuje študentský tím, bude využité ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie. „Pre mesto Trnava je to výborná príležitosť získať podklady a zaujímavé nápady na riešenie problému, ktorý považuje za akútny nielen vedenie mesta, ale aj obyvatelia. Naša samospráva si je vedomá negatívnych dôsledkov zmeny klímy na mesto a jeho okolie. Problematika efektívneho hospodárenia s vodou je jednou z najdôležitejších oblastí,” povedal Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo ešte v roku 2015 Stratégiu adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy. Súčasťou tohto dokumentu je aj dôležitá oblasť, a to zadržiavanie vody na území mesta. Na toku Trnávka sa v minulosti nachádzali regulačné zariadenia, tzv. stavidlá, ktoré boli z dôvodu havarijného stavu odstránené. Samospráva uvažuje o osadení podobných prvkov tak, aby okrem zatraktívnenia verejných priestorov došlo k zadržaniu vody a ochladzovaniu vzduchu.


Téma TASR