Trenčianska univerzita získala ďalší grant!

Lucia Pušicová, 16. júna 2017 12:01

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky grant vo výške 305 000 EUR.

Foto: TnUADTrenčín 16. júna (SkolskyServis.sk) - Grant vo výške 305 000 EUR bude univerzita využívať na realizáciu rozvojového projektu Internacionalizácia vzdelávania a akademického prostredia na Trenčianskej univerzite. Univerzita predložila projekt v rámci výzvy na rozvojové projekty koncom minulého roka. Zo žiadostí predložených 18-timi verejnými vysokými školami uspela polovica uchádzačov a projekt Trenčianskej univerzity sa v hodnotení kvality umiestnil na siedmom mieste.

Cieľom projektu, do ktorého sa zapoja dve súčasti univerzity, a to Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov a Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie, je podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Medzi prioritné oblasti projektu patrí príprava pilotných študijných programov v anglickom jazyku, rozvoj medzinárodnej spolupráce a prezentácia univerzity v zahraničí.

Podľa slov rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika, v priebehu nasledujúcich troch rokov by mala realizácia úspešného projektu prispieť k pozitívnym systémovým zmenám vo vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií v medzinárodnom prostredí. Bude vytvorená tiež mobilitná študentská sieť s univerzitami Stephen F. Austin State University, Catholic University of Valencia, University of Ljubljana, University of East Finland a University of Parma na úrovni bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia.

Téma TASR