Trenčianska univerzita udelí čestné doktoráty

TASR, 24. apríla 2018 8:07

Trenčín 24. apríla (TASR) – Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne udelí v stredu (25. 4.) čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity dvom odborníkom v oblasti vedy a výskumu. TASR informovala hovorkyňa TnUAD Lucia Pušicová.

Čestný titul Doctor honoris causa získa prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček ako medzinárodne uznávaná osobnosť v oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na manažment ľudských zdrojov, vzdelávanie a riadenie výkonnosti. Ako zástupca zamestnávateľských zväzov inicioval transformáciu odborného vzdelávania a prípravy absolventov pre potreby trhu práce.

Za významný prínos k etablovaniu a rozvoju Trenčianskej univerzity a prínos vo vedecko – výskumnej oblasti udelia čestný titul Doctor honoris causa aj profesorovi Jozefovi Zajacovi.

„Oceňujeme vzájomné vzťahy a spoluprácu s našou univerzitou, osobitne s Fakultou špeciálnej techniky. Profesor Zajac je autor a spoluautor mnohých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, odborných monografií a učebných textov, úžitkových vzorov a patentov a prác v domácich a zahraničných časopisoch. Je zodpovedným riešiteľom edukačných a výskumných projektov," priblížila Pušicová.

Téma TASR