Sviatok umenia a poézie na Katolíckej univerzite

František Trstenský, 21. apríla 2017 9:58

11. apríla to na Katolíckej univerzite v Ružomberku žilo umením a lyrikou.

Sviatok umenia a poézie na Katolíckej univerzite Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 21. apríla (SkolskyServis.sk) - V Univerzitnej knižnici KU sa konala iniciácia knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka, spojená s autorským čítaním a multimediálnym programom, ktorého súčasťou bol prednes, hudba a tanec. Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža (2017), mapuje bohatú celoživotnú tvorbu poetky, ktorá najmä v 90-tych rokoch 20. storočia prinášala do okruhu ženského písania, ale i celej slovenskej lyriky, inovatívne podnety. Mila Haugová doteraz predstavuje rešpektovanú autorku slovenskej lyriky a zaberá kľúčové miesto v jej kánone. Rudolf Jurolek, zostavovateľ výberu, je významný predstaviteľ spirituálnej línie súčasnej slovenskej lyriky. Poetka si vyskladala hostí z rôznych oblastí umenia.

Sviatok umenia a poézie na Katolíckej univerzite Foto: KU Ružomberok


„Krstnými otcami“ jej zbierky boli akademický maliar Ján Kudlička (Pedagogická fakulta KU) a akademický sochár Rastislav Biarinec (Pedagogická fakulta KU), umelecký prednes prebehol v podaní poetky, textárky a prekladateľky Silvie Kaščákovej (Pedagogická fakulta KU), tanečnú performance ponúkla poetka Anna Ondrejková. Podmanivé hudobné vstupy realizoval hudobný skladateľ Peter Machajdík. Iniciácie sa zúčastnil aj vydavateľ Skalnej ruže básnik, prozaik a prekladateľ Juraj Kuniak.

Sviatok umenia a poézie na Katolíckej univerzite Foto: KU Ružomberok


Program sa uskutočnil pod záštitou a s podporou Filozofickej fakulty KU, organizačne ho pripravila a tiež moderovala Jana Juhásová (Filozofická fakulta KU). Symbolom iniciácie bola farebná mozaika, odkazujúca na fragmenty zbierok, ktoré vstúpili do knižného výberu, ale aj na pestrosť života, ktorý je vždy žriedlom umenia. Poetka sa pred akciou zúčastnila na seminári z kurzu Literárna kritika na Katedre slovenského jazyka a literatúry (Filozofická fakulta KU) a vypočula si najlepšie študentské recenzie na prezentovanú knihu, jedna z recenzií odznela aj v hlavnom programe. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Univerzitnej knižnice KU, štedrých na priestor a ústretovosť jej vedenia. Na akciu zavítalo množstvo hostí, študentov, pedagógov a štatutárov Katolíckej univerzity. Iniciáciu knihy Mily Haugovej možno považovať za jednu z kľúčových kultúrnych akcií tohto akademického roka.

Téma TASR