Svetový chemik Philipp Kukura prednášal na Slovensku

Laura Mlynárová, 7. mája 2019 9:38

Do Bratislavy zavítal významný svetový chemik z Oxfordskej univerzity Philipp Kukura.

Bratislava 7. mája (SkolskyServis.sk) - Mnohým je toto meno známe najmä kvôli jeho otcovi, hercovi a riaditeľovi Divadla Aréna Jurajovi Kukurovi. Piatok 3. mája prednášal v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave na tému: Weighing single molecules with light profesor Philipp Kukura (University of Oxford). V našom hlavnom meste už študentom prednášal, no novú modernú budovu Vedeckého parku ešte nevidel. „Som prekvapený aké je to tu pekné, zatiaľ som bol iba na prvom poschodí, ale určite sa pôjdem po budove popozerať,“ priznal pred začatím svojej prednášky.

Philipp Kukura Foto:


Významný vedec a rodák z Bratislavy dosiahol úspech vo svojom vedeckom odbore predovšetkým pri vizualizácii mikroskopických a nanoskopických štruktúr pomocou svetelnej mikroskopie, teda s využitím vlastností svetla. Počas svojej prednášky v Bratislave vysvetlil ako sa dajú molekuly za pomoci svetla vážiť. Hmotnostná fotometria založená na interferometrickom rozptylovom mikroskope môže hmotnostne snímať jednotlivé biomolekuly v roztoku s nanometrovou presnosťou. Táto metóda poskytuje skúmať biomolekuly v ich pôvodnom stave s vysokou presnosťou a rozlíšením.

Kukura sa venuje oblasti, ktorá sa nazýva fyzikálna chémia. Chémiu vyštudoval na Oxforde a Berkeley, postdoktoranské štúdium absolvoval na ETH v Zürichu, od roku 2016 je riadnym profesorom na univerzite v Oxforde. Vedie skupinu postgraduálnych študentov a pravidelne prednáša na európskych univerzitách. V Bratislave tiež neprednášal prvýkrát. V roku 2016 si jeho prednášku na tému „Ako funguje ľudské telo“ vypočuli slovenskí študenti na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Profesor Philipp Kukura je členom Kráľovskej spoločnosti chémie. Získal viacero prestížnych ocenení. Naposledy Cenu Klung-Wilhelmy za výsledky výskumu vo vizualizácii biomolekúl. Z doterajších 35 nositeľov tohto ocenenia v Nemecku v oblasti chémie a fyziky získali piati vedci neskôr Nobelovu cenu. Cenu si v roku 2016 prebral aj z rúk vtedajšieho ministra školstva Petra Plavčana. Ten mu udelil medailu sv. Gorazda za prínos pre svetovú vedu a propagáciu Slovenskej republiky na akademickej pôde v zahraničí.

Laura Mlynárová

Laura Mlynárová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Som študentkou žurnalistiky, ktorú fascinuje svet a ľudia okolo nej.

Téma TASR