Štyristo vysokoškolákov môže získať certifikát na softskills ECo-C®

Školský servis, 16. júla 2018 14:48

Testy zrealizujú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Bratislava 16. júla (SkolskyServis.sk) - Štyristo vysokoškolákov môže získať bezplatne medzinárodný certifikát na softskills ECo-C®. Testy zrealizujú v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
ECo-C® (http://eco-c.sk) je v krajinách Európskej únie štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Je určený pre študentov, ktorí sú otvorení možnostiam, sú flexibilní, tvoriví, ktorým záleží na ich vzdelaní a presadení sa v konkurenčnom profesionálnom, spoločenskom prostredí inak povedané majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné pozície explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť aj ECo-C® certifikátom.

Aktuálne má štyristo vysokoškolákov možnosť získať tento certifikát bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Samotné testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko.

Medzinárodný certifikát ECo-C® - European communication certificate® dopĺňa digitálne zručnosti študentov o softskills, pričom rozvíjanie štandardov osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií je tiež jednou z požiadaviek praxe. Prostredníctvom získaných kompetencií vie študent explicitne preukázať svoju sociálno-psychologickú, sociálno-osobnostnú pripravenosť napr. pri uchádzaní sa o pracovné pozície. Certifikát je možné získať bezplatne v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie absolvovaním 5 modulov, z ktorých sa vykonáva skúška: M1 Modul Tímová spolupráca, M2 Modul Selfmarketing, M3 Modul Manažment pri konfliktoch, M4 Modul Komunikácia a M5 Prípadová štúdia.
Ilustračné foto

Konkrétnejšie informácie o obsahu modulov sú dostupné na webovej stránke http://eco-c.sk/sylaby.php. Dôležitou informáciou je obmedzená kapacita. Certifikát môže získať len štyristo vysokoškolákov, výnimkou sú tí z Bratislavského kraja. V prípade záujmu o získanie certifikátu je nutné zaregistrovať sa prostredníctvom formulára na stránke: https://dotazniky.itakademia.sk/. Testovanie bude zabezpečovať autorizované vzdelávacie stredisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V prípade dostatočného záujmu študentov aj z iných univerzít a vysokých škôl, bude testovanie realizované aj na príslušnej škole či univerzite.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Téma TASR