Študoval som na žilinskej reálke ( budova „A“ v spomienkach)

Školský servis, 14. mája 2018 13:43

Čo ukrývajú múry prvého žilinského reálneho gymnázia? Ktorí známi ľudia sedeli v jeho laviciach?

Žilina 14. mája (SkolskyServis.sk) - Ktoré osobnosti stáli za katedrou? Aký je zámer Žilinskej univerzity pre jej budúce využitie? Odpovede na tieto otázky dostanete na prednáške, ktorú pre seniorskú verejnosť pripravila Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA).

Prednáška sa koná dňa 15 mája o 15.00 hod. v budove Ústavu celoživotného vzdelávania na ulici 1. mája č. 32 v Žiline. Históriou uhorskej kráľovskej štátnej reálnej školy v Žiline nás bude sprevádzať pán Ing. Patrik Groma v spolupráci s pánom Mgr. Petrom Štanským. Osobnosti týchto lektorov zaručujú hodnotné odborné informácie a vzácne spomienky, ktoré si rád vypočuje každý hrdý Žilinčan. Vstup je voľný!
Bez popisu Foto: TASR

Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov. Dlhodobo sa snaží rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity svojich študentov – seniorov v oblasti neformálneho vzdelávania a spoluprácu s Mestom Žilina. V akademickom roku 2017/2018 má v Žiline a v pobočkách Považská Bystrica a Čadca v ponuke študijné programy, zamerané na zdravý životný štýl seniora, umenie, tretí vek, kultúru prejavu, a tiež viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností. Zdarma je seniorskej verejnosti prístupný prednáškový cyklus s názvom: Cesty poznávania.


PhDr. Ľubica Mindeková, koordinátorka Univerzity tretieho veku

Téma TASR