Výstava Študentské paralely predstaví práce študentov 4 univerzít

František Trstenský, 23. novembra 2016 9:15

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity bola 15. novembra vernisážou sprístupnená výstava, ktorá bola na pôde KU v Ružomberku prezentovaná po prvýkrát.

Študentské paralely Foto: KU RužomberokRužomberok 23. novembra (SkolskyServis.sk) - Pod názvom „Študentské paralely“ uvidíte najlepšie výtvarné práce študentov zo štyroch univerzít.

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Pedagogická fakulta UKF v Nitre a hosťujúca Pedagogická fakulta KU v Ružomberku pripravili mesačnú prehliadku tvorby študentov katedier výtvarnej výchovy. Počas uplynulých ročníkov, kedy boli práce uvedené ako výsledky SVOČ – Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vždy na inej z participujúcich univerzít, je ročník 2016 poňatý voľnejšie. Aj napriek tomu, že sú si katedry navzájom konkurentmi, v predmetnej výstave ukázali vôľu formou vzájomného dialógu prezentovať všetko, čo vedia budúcim uchádzačom v rámci prípravy na pedagogickú dráhu učiteľa výtvarnej výchovy ponúknuť. Výstava je inštalovaná na dvoch podlažiach Univerzitnej knižnice KU a môžete na nej vidieť klasické výtvarné disciplíny – maľbu, kresbu, fotografie, plastiku vo forme reliéfov, ale aj experimentálnu počítačovú grafiku či umenie inštalácie. Výstava potrvá do 14. decembra 2016.

Študentské paralely Foto: KU Ružomberok


Študentské paralely Foto: KU Ružomberok

Téma TASR