Študentská vedecká a odborná činnosť na Fakulte zdravotníctva KU

Mária Lehotská, 16. apríla 2018 9:55

V stredu 11.4. 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku konalo fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Foto: KU RužomberokRužomberok 16. apríla (SkolskyServis.sk) - Komisia v zložení PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH na základe prezentácie práce, oponentských posudkov a reakcií na otázky v rámci diskusie s prítomnými vedecko-pedagogickými pracovníkmi a študentmi vyhlásila výsledky. Na prvom mieste sa umiestnila študentka fyzioterapie Veronika Kubáňová, ktorá sa venovala posturálnemu zdraviu žiakov mladšieho školského veku, na druhom mieste skončila Katarína Koristeková (študijný program ošetrovateľstvo) s problematikou morálneho distresu v práci sestry a na treťom mieste Klaudia Adamíková z rádiologickej techniky, ktorá riešila dĺžku expozičného času s dôrazom na veľkosť ožiarenia pacienta. Študentky na prvých troch miestach získali aj finančnú odmenu vo výške 400, 300 a 200 Eur. Výhercom blahoželáme, vďaka však patrí všetkým zúčastneným študentom a školiteľom prác.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR