Mladé Nitrianske študentky svojím návrhom zachránili mokraď

Ing. Andrej Tárník, 17. marca 2017 14:20

Študentky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa totiž svojím návrhom zapojili do súťaže o najlepší návrh riešenia záchrany mokrade neďaleko Spišskej Novej Vsi.

Mladé Nitrianske študentky svojim návrhom zachránili mokraď Foto: SPU NitraNitra 17. marca (SkolskyServis.sk) - V rámci súťaže PRE VODU, ktorú vyhlásila nadácia Ekopolis, sa hľadali najlepšie riešenia pre rôzne oblasti na Slovensku, ktoré majú problém s vodou. Nitrianske študentky krajinárstva a krajinnej architektúry Nina Ondrušová, Michaela Hollá a Lívia Kruliacová sa rozhodli svojím návrhom prispieť k záchrane mokrade, vzácneho biotopu. Kvalitou svojho projektu sa prebojovali do celoslovenského finále tejto súťaže, kde obsadili výborné druhé miesto.

O kvalite nitrianskych študentov svedčí aj fakt, že aj druhý tím z nitrianskej fakulty sa prebojoval až do finále. Študentský kolektív v zložení Jakub Pagáč, Janka Striešková a Veronika Krušinová vypracovali projekt protieróznej a protipovodňovej ochrane obce Sebedín - Bečov.

Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. My sme radi, že práve takýchto mladých nadaných študentov v Nitre máme.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR