Študenti UMB majú prístup k najaktuálnejším dátam z finančných trhov

TASR, 31. decembra 2017 9:40

EIKON platforma má široké využitie vo viacerých predmetoch vyučovaných na EF UMB a najmä zefektívni priebeh vyučovania.

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) – Študenti aj výskumní pracovníci na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela (EF UMB) v Banskej Bystrici už môžu využívať profesionálnu finančnú platformu používanú odborníkmi v praxi - Thomson Reuters EIKON, ktorá umožňuje prístup k najaktuálnejším dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.
Na snímke socha Mateja Bela po slávnostnom odhalenia pri príležitosti 25. výročia založenia UMB a otvorenia akademického roka 2017/2018 v Banskej Bystrici 3. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

"EIKON platforma má široké využitie vo viacerých predmetoch vyučovaných na EF UMB a najmä zefektívni priebeh vyučovania. V rámci Talentového a výskumného centra umožní študentom vypracovávať záverečné práce s prístupom do top svetových databáz na jednom mieste. Aj touto cestou sa chceme poďakovať zástupcom firiem či Inštitútu sporenia a investovania za pomoc pri získavaní tejto platformy," konštatoval Michal Mešťan, ambasádor Thomson Reuters EIKON na univerzite.

"S využitím Thomson Reuters EIKON iba vo vyučovacom procese nekončíme, pripravujeme ďalšie možnosti využitia, ktoré ešte viac priblížia študentom prax v oblasti finančného inžinierstva," doplnil Peter Krištofík, dekan banskobystrickej EF UMB.

Podľa Strakovej intenzívnou spoluprácou akademického sektora s firmami na Slovensku dôjde ešte k hlbšiemu prepojeniu teórie s praxou. Projekt finančne podporili Nadácia Slovenskej sporiteľne, Poštová banka a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky.

Téma TASR