Študenti techniky si zmerajú sily v Európskej inžinierskej súťaži EBEC

Školský servis, 9. marca 2015 14:44

Súťaž je tento rok určená pre študentov Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Bratislava 9. marca (SkolskyServis.sk) - Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU) sa tak, ako každý rok uskutoční lokálne kolo Európskej inžinierskej súťaže EBEC (European BEST Engineering Competition). Cieľom súťaže je preveriť schopnosť študentov využiť teoretické poznatky nadobudnuté na vyučovaní pri riešení reálnych problémov. EBEC Bratislava rovnako preverí organizačné schopnosti organizátorov, ktorí sú taktiež študentami.
Foto: Best BratislavaEBEC Bratislava sa tento rok bude konať 11. a 12. marca 2015

EBEC je celoeurópska inžinierska súťaž organizovaná študentskou organizáciou BEST (Board of European Students of Technology), na ktorej sa zúčastňujú najlepší študenti technických univerzít po celej Európe. EBEC je organizovaný na 88 technických univerzitách v 32 krajinách Európy. Na lokálnom kole sa zúčastní niekoľko desiatok študentov z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty informatiky a informačných technológií a Strojníckej fakulty STU, ktorí budú súťažiť v štvorčlenných tímoch. Okrem skúseností pri riešení náročných tém si študenti zlepšia aj svoje prezentačné schopnosti a nazbierajú nové kontakty. Súťažiaci tiež bojujú aj o zaujímavé ceny, ktoré poskytli partneri študentskej organizácie BEST.

Finále bude v portugalskom Porte

Víťazi lokálneho kola postúpia do regionálneho kola EBEC Central, ktoré sa tento rok uskutoční v Prahe. Víťazi regionálneho postúpia do finále v portugalskom Porte. Na finále EBEC 2013 a EBEC 2014 bola STU zastúpená tromi súťažnými tímami. „EBEC je jedinečná inžinierská súťaž pre študentov techniky, ktorá spája teóriu a prax, rozvíja tímovú prácu a je šancou podieľať sa na riešení problémov na profesionálnej úrovni,“ uviedol hlavný organizátor EBEC Bratislava 2015 Ondrej Vida. Ďalej uvádza, že misiou súťaže EBEC je prepojiť študentov so zástupcami spoločností a mimovládnych organizácií a zároveň rozvíjať ich technické schopnosti, soft-skills i osobnostný rozmer prácou v tíme. „Okrem toho, že pri plnení úloh musia zapojiť všetky svoje schopnosti a zručnosti, musia byť aj kreatívni. Pre mnohých je to prvá príležitosť pre reálnu tímovú prácu. Cieľom projektu je osobný rozvoj spolu s propagáciou diverzity, technického vzdelania a techniky ako takej,“ dodal.
Koncept inžinierskych súťaží v organizácii BEST vznikol pred trinástimi rokmi a od tej doby sa ich po celej Európe konalo niekoľko stoviek. Súťaž EBEC má tri základné úrovne (lokálne kolo, regionálne kolo a finále) a dve kategórie, Team Desing, teda konštrukčnú časť a Case Study, teoretické riešenie problému. Viac ako 6500 študentov vstúpi do prvej úrovne súťaže na svojej univerzite, kde v štvorčlenných tímoch súperia so svojimi spolužiakmi. Víťazi oboch kategórií z niekoľkých univerzít sa stretnú v národných, resp. regionálnych kolách. Tie tvoria druhú úroveň, ktorej sa zúčastní 700 študentov. Do finálneho kola, tento rok organizovaného v Porte, sa dostanú len tí najlepší z najlepších. V súboji o titul najlepších študentov techniky v Európe pre rok 2015 sa stretne 120 študentov.

Viac o BEST Bratislava

BEST (Board of European Students of Technology) je nezisková, apolitická, neustále rastúca študentská organizácia pôsobiaca na pôde technických univerzít celej Európy od roku 1989. BEST presadzuje Empowered diversity, posilnenú diverzitu, a pomáha európskym študentom technológie stať sa medzinárodne zmýšľajúcimi tým, že im umožňuje lepšie pochopiť európske kultúry a prácu v globálnom prostredí. Študenti technických smerov takto dostávajú možnosť rozšíriť si vzdelanie v témach, ktoré doplnia ich technické vzdelanie. Lokálna skupina BEST Bratislava je plná energických, mladých a pracovitých ľudí, ktorí popri štúdiu venujú svoj čas na organizovanie podujatí pre študentov. Od svojho založenia v roku 1992 má BEST Bratislava za sebou množstvo skúseností pri organizovaní podujatí na lokálnej úrovni (EBEC, Local Engineering Competition, tréningy zamerané na rozvoj soft skills) a európskej úrovni (Summer Courses, General Assembly, Regional Meeting), vďaka čomu je plnohodnotným a uznávaným členom v medzinárodnej štruktúre organizácie BEST.

Téma TASR