Súčasťou Strojníckej olympiády bude aj Deň otvorených dverí STU

Školský servis, 3. februára 2015 11:22

Akcia je vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Foto:


Bratislava 3. februára (SkolskyServis.sk) - Strojnícka fakulta STU v Bratislave v mesiacoch november 2014 – február 2015 organizuje ôsmy ročník Strojárskej olympiády. Projekt „Strojárska olympiáda“ vznikol s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vedy prostredníctvom vedomostných súťaží. Ide o jednu z najväčších súťaží technického zamerania smerovanú na segment stredných škôl

Akcia je vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Vo štvrtok 12. februára sa uskutoční finále 8. ročníka a zároveň deň otvorených dverí. Vedomostná súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti vo viacerých oblastiach prírodných a technických vied (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie).
Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé dve kolá sa uskutočnili prostredníctvom testu na web stránke www.olympiada.sjf.stuba.sk, pričom odpovede sa vyhodnocujú okamžite a aktuálne poradie súťažiacich je vždy uverejnené na webe.

V treťom kole súťažiaci vypracujú súťažnú prácu na tému z vybranej oblasti:
1. Automobily, lode a spaľovacie motory
2.Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika
3. Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiály
4. Aplikovaná mechanika a mechatronika
5. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov .

Vo finále bude súťažiť 50 najúspešnejších súťažiacich a budú prezentovať svoje práce, pričom sa už nehodnotia predchádzajúce výsledky a rozhodujúce je práve prezentovanie vlastnej práce.
Akciu nám pomáhajú organizovať aj naši dlhoroční partneri. Stálym generálnym partnerom je VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.

Ďalšími tohtoročnými partnermi sú Konštrukta Industry, VÚZ Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu, Matador Group, Slovenská spoločnosť údržby, Tatravagónka, a.s. atď. Nielen s týmito partnermi, ale aj s mnohými ďalšími, má fakulta bohaté kontakty. Aj táto skutočnosť napomáha tomu, že nezamestnanosť absolventov Strojníckej fakulty STU v Bratislave je menej ako 2 % a patrí k najnižším na Slovensku.

Do 8. ročníka sa zapojilo 157 stredných škôl z celého Slovenska

Vyhodnotenie súťaže bude spojené so spoločenským a kultúrnym programom za účasti zástupcov Strojníckej fakulty STU, zástupcov stredných škôl a vrcholových manažérov slovenských podnikov. Prví traja súťažiaci z každej oblasti budú finančne odmenení sumou 300 €, 200 €, resp. 100 €. Školy, na ktorých odmenení študenti študujú, dostanú dvojnásobok odmeny študenta.
Cieľom Strojárskej olympiády je osloviť nielen študentov, ale aj pedagógov jednotlivých stredných škôl, ktorí ako po iné roky budú diskutovať s učiteľmi Strojníckej fakulty STU na tému „Ako zlepšiť vzdelávanie technickej mládeže a spoluprácu stredných a vysokých škôl“.

Akcia je každoročne spojená aj s Dňom otvorených dverí. Návštevníci si môžu v sprievode našich doktorandov prezrieť fakultu, zoznámiť sa s prostredím a s laboratóriami. Ako po minulé roky, aj tento krát nás navštívia študenti zo všetkých regiónov Slovenska. Pre veľký záujem z niektorých regiónov sme zabezpečili dopravu študentov z rôznych miest Slovenska.

Foto: STU


Ing. Katarína Grandová, Koordinačné centrum odborného vzdelávania, Strojnícka fakulta STU

Téma TASR