Stánok Katedry manažmentu navštívil aj prezident SR

František Trstenský, 9. októbra 2017 6:56

Dňa 29.9.2017 sa v Obchodnom centre MAX v Poprade v 13-tich interaktívnych vedeckých stánkoch a expozíciách už po štvrtý krát stretli pracovníci z rôznych oblastí vedy a výskumu.

Ružomberok 9. októbra (SkolskyServis.sk) - Motto tohtoročného festivalu “Made by Science – Vytvorené vedou”, bolo podložené myšlienkou, že každý z nás denne využíva množstvo výsledkov vedy a inovácií bez toho, aby si to uvedomoval. Preto Noc výskumníkov 2017 odhaľovala vedu z pohľadu každodennej rutiny.

Členovia Katedry manažmentu v Poprade, Ing. Anna Diačiková, PhD., Mgr. Peter Madzík, PhD. a Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., už druhý rok reprezentovali zastúpenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity na tejto akcii. Ich vedecký stánok zameraný na tému „Vyskúšaj svoju presnosť“ opäť zaujal širokú verejnosť. Menšie deti, žiaci základných škôl, či študenti stredných a vysokých škôl, si mohli zábavnou formou vyskúšať najnovšie didaktické pomôcky využívané vo výučbe manažérskych predmetov a štatistiky. Jednoduchou a hravou formou im boli ukázané možnosti spracovania množstva čísel a dát. Bolo až dojímavé privítať skupiny rodičov s deťmi, ktoré na akciu pricestovali aj z okolitých obcí a miest, ba až z Prešova, či Ružomberka. Podvečer vedecký stánok katedry navštívili zástupcovia významného slovenského podniku Chemosvit, a.s., kde sledovali postup vyhodnocovania spôsobilosti procesov. Výsledkom ich snahy bolo získanie „certifikátu“ s prehľadným vyhodnotením získaných údajov. Tak ako minulý rok, aj tohtoročnej akcie sa osobne zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, ktorý všetkých prítomných pozdravil a v krátkom príhovore vyjadril veľkú vďaku za organizovanie tejto akcie v meste Poprad. Pri vedeckom stánku Katedry manažmentu sa zastavil aj prvý viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš a tiež podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak.


Téma TASR