SRK podpísala Viedenskú deklaráciu o potrebe osvety

TASR, 20. decembra 2018 14:30

Slovenská rektorská konferencia a ďalších deväť rektorských konferencií podpísali 13. decembra vo Viedni deklaráciu o potrebe osvety a spoločenskej zodpovednosti univerzít.

Bratislava 20. decembra (TASR) - Vyjadrili v nej obavy z hnutí, ktoré sú v Európe i mimo nej na vzostupe a ohrozujú demokratický charakter inštitúcií a spoločnosti. Stupňujúci populizmus, netolerancia, radikalizácia a pseudoveda sú podľa rektorských konferencií hrozbami pre demokratickú a vedeckú kultúru. TASR o tom informoval Jozef Žuffa z SRK.
Foto: TASR

"My, ako vysoké školy a ako piliere spoločnosti a demokracie, sa snažíme predchádzať a vyvíjať úsilie proti tomuto vývoju," uvádza spoločné vyhlásenie. Prezidenti a zástupcovia rektorských konferencií Rakúska, Chorvátska, Česka, Nemecka, Talianska, Poľska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska vyjadrili silnú vieru v základné hodnoty vysokoškolského vzdelávania, ktoré reflektujú na osvietenstvo. Akademická sloboda, integrita výskumu a výučby, inštitucionálna autonómia, zmysluplná účasť študentov a pedagógov na riadení vysokoškolského vzdelávania, či verejná zodpovednosť za vysokoškolské vzdelávanie sú podľa rektorských konferencií kľúčovými prvkami jeho fungovania a rozvoja.

Vyzvali príslušné vlády, aby podporili vysoké školy pri plnení ich úloh prostredníctvom poskytovania primeraných zdrojov a právnych rámcov. "Vyzývame tiež vlády, aby zabránili akejkoľvek forme narušenia nezávislého výskumu, vrátane výskumu založeného na umení a umeleckej tvorby a inštitucionálnej autonómie," uviedli v deklarácii. Zároveň vyjadrili obavy z hnutí, ktoré sú v Európe i mimo nej na vzostupe, a ktoré ohrozujú demokratický charakter inštitúcií a spoločnosti. "Postfaktuálne tvrdenia získavajú dynamiku pri formovaní verejnej mienky a v politickej diskusii a prostredníctvom sociálnych médií dosahujú nový rozmer. Sociálna dezintegrácia a konflikt neustále spochybňujú demokratické princípy," upozornili. Obavy sa podľa rektorských konferencií stupňujú v súvislosti so zvyšujúcimi sa nerovnosťami, nacionalizmom, populizmom, rasizmom, antisemitizmom, netoleranciou, polarizáciou a radikalizáciou, ako aj so pseudovedou či pseudofaktami a inými hrozbami.

Vysoké školy deklarujú, že sa snažia predchádzať a vyvíjať úsilie proti tomuto vývoju. "Budeme naďalej obozretní a vyzývame naše vlády, aby zaručili také národné politické opatrenia, ktoré budú garantovať tieto vymoženosti prostredníctvom silného záväzku Európe založenej na ochrane ľudských práv a základných slobôd," napísali.Téma TASR