Slovenskí inžinieri môžu premeniť svoj titul na európsky

TASR, 19. marca 2017 10:18

Zo slovenských inžinierov sa môžu stať euroinžinieri.

Produktový inžinier Miroslav už štyri roky pracuje v spoločnosti Semikron - Ilustračné foto Foto: Fotoarchív M.D.


Bratislava 19. marca (TASR) - Zo slovenských inžinierov sa môžu stať euroinžinieri. Zmenou slovenského titulu na európsky môžu zlepšiť svoje šance na pracovné uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. V súčasnosti na Slovensku vlastní certifikát EUR ING 130 odborníkov. Odznelo to na piatkovej (17.3.) tlačovej konferencii Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

"Titul euroinžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete," vysvetlil vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS Jozef Krajčovič.

Objasnil aj podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o jeho získanie. Musí byť absolventom technickej univerzity akreditovanej vo FEANI, európskej organizácii, združujúcej inžinierske zväzy, a fakulty, zapísanej v jej indexe. Na Slovensku je aktuálne 22 takýchto fakúlt. Uchádzač musí mať aj minimálne dvojročnú inžiniersku prax vo svojom odbore a ovládať aspoň jeden z troch jazykov (anglický, francúzsky, nemecký) na úrovni štátnej skúšky alebo na úrovni akreditovanej inštitúcie.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností je členom FEANI od roku 1995. Ako jediná organizácia na Slovensku môže posudzovať i odporúčať kandidátov na zisk titulu EUR ING a odovzdávať diplomy a certifikáty.
Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR