Univerzita Komenského v Bratislave ocenila úspešné vedecké tímy

TASR, 13. decembra 2017 12:22, aktualizované 13. decembra 14:03

Vedecké tímy Univerzity Komenského (UK) v Bratislave si stredu v Rektorskej sieni UK prevzali z rúk rektora univerzity Karola Mičietu ocenenia za svoju vedeckú činnosť, Strieborné medaily UK.

Univerzita Komenského v Bratislave ocenila úspešné vedecké tímy Foto: UK BratislavaBratislava 13. decembra (TASR) - "Pred dvoma rokmi identifikovala Akreditačná komisia z 37 špičkových tímov na slovenských vysokých školách až 19 pôsobiacich na UK a tento rok zo 17 vysokoškolských špičkových tímov identifikovala sedem na našej univerzite," povedal rektor UK. V oblasti historických vied a etnológie uspel v druhom kole posudzovania tím z Filozofickej fakulty UK – Archeológia: moderný výskum na Slovensku pod vedením Jozefa Bátoru. V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied bol identifikovaný tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK pod vedením Martina Kanovského.Pod vedením Stanislava Tokára na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK uspel Tím fyziky vysokých energií Bratislava. Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov je názov tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, chemickej technológie, vied o živej prírode, informatických vied, automatizácie a telekomunikácií z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK pod vedením Kataríny Mikušovej.

V oblasti vied o živej prírode ocenili Tím experimentálnej biológie rastlín, ktorý vedie Alexander Lux z Prírodovedeckej fakulty UK. V oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied uspeli dva tímy UK, a to Translačný výskum onkologických ochorení z Lekárskej fakulty UK na čele s Jozefom Mardiakom a Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK pod vedením Andrey Čalkovskej."Stále chýba vedná politika štátu, finančná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo strany štátu nie je dostatočná a je zle distribuovaná. Na financovaní sa príliš málo podieľajú podnikateľské zdroje, aj napriek tomuto záslužnému projektu Akreditačnej komisie je identifikácia a podpora excelentnosti vo vede a výskume stále nedostatočná," poznamenal v príhovore prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Peter Moczo.

Téma TASR