Univerzita Komenského finančne podporila projekty 253 doktorandov

TASR, 20. apríla 2018 11:52

Mladí vedci skúmajú i účinky studenej plazmy na rakovinové bunky, elektromagnetické žiarenie z mobilov či vplyv konzumácie kolových nápojov.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave rozdelila 243.340 eur pre 253 doktorandov do 30 rokov na vedecké, pedagogické a umelecké projekty. Mladí vedci skúmajú i účinky studenej plazmy na rakovinové bunky, elektromagnetické žiarenie z mobilov či vplyv konzumácie kolových nápojov. Granty univerzita rozdeľuje už 22 rokov.
Na snímke budova vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave v 26. februára 2016. Foto: TASR

"Je to aktivita, ktorú cielene rozvinulo vedenie UK, aby iniciovalo a podporilo tvorivú vedeckovýskumnú prácu doktorandov našej alma mater. Aj tento rok boli podporené projekty doktorandov, ktorých školitelia sú členmi 26 špičkových tímov UK," uviedol rektor UK Karol Mičieta.

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Peter Moczo povzbudil doktorandov prezentovať svoje výskumy na najprestížnejších konferenciách, rovnako im odporučil klásť si najambicióznejšie ciele. "Nestrácajte čas, aby ste publikovali v iných ako v najlepších časopisoch," uviedol prorektor.

Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Každý projekt získal v priemere sumu 960 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

siv imaTéma TASR