Školenie v oblasti médií

František Trstenský, 3. januára 2018 10:03

Pracovníci s mládežou majú stále možnosť prihlásiť sa na akreditované školenie v oblasti médií,

Ružomberok 3. januára (SkolskyServis.sk) - Školenie bude prebiehať v dvoch blokoch počas januárových víkendov (12.– 14. a 26.– 28. január 2018) v Novom Ústí pri Trstenej. Vzdelávanie zastrešuje OZ V.I.A.C a lektorom je Pavel Izrael z Katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Ilustračné foto Foto: Anton Kulan

Absolventi školenia získajú Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou. Tento program je zameraný na to ako využívať médiá tak, aby boli prínosom, ako fungujú verejnoprávne a komerčné médiá, ako sa tvorí mediálna realita a aká je relatívna, ako sa tvoria spravodajské hodnoty a tiež aké manipulačné techniky médiá využívajú, aké majú účinky a vplyv. Témy budú zahŕňať aj kyberšikanu, závislosť od internetu, mediálne násilie a sexualitu v médiách. Súčasťou programu budú aj praktické cvičenia. Bližšie informácie získajú záujemcovia na adrese: stipendium@ozviac.sk a taktiež na: www.zasvatenyzivot.sk

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR