Čo má spoločné pomoc komunite a vzdelávanie na univerzite?

Školský servis, 28. apríla 2016 13:22

Odpoveď na túto otázku a mnohé ďalšie prináša záverečné stretnutie k predmetu Service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica 28. apríla (SkolskyServis.sk) - Stretnutie sa uskutoční v piatok 29.apríla v priestoroch Filozofickej fakulty UMB od 09.00 hodine.

Na stretnutí budú študenti a študentky prezentovať projekty, ktoré realizovali ako súčasť výučby po vedením vyučujúcich v prospech rôznych komunít a čo sa v rámci nich naučili.

Foto: UMB Banská Bystrica


Service learning je inovatívna vyučovacia a učebná stratégia, ktorá sa mnoho rokov rozvíja v USA a v posledných rokoch aj v Európe. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je lídrom v rozvoji tejto stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku.

Service learning sa definuje ako aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti. Stratégia umožňuje nielen rozvíjať kompetencie študentov a študentiek, ale aj ich občiansku angažovanosť čoho dôkazom budú aj študentské prezentácie.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
vedúca Katedry sociálnej práce
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Téma TASR