SAP vyzýva školy, aby viac využili možnosti na výučbu jeho systémov

Školský servis, 4. októbra 2018 14:36

Absolventov s takýmito vedomosťami firmy dobre zaplatia.

Bratislava 4. októbra (SkolskyServis.sk) - Na trhu chýbajú tisíce ľudí, ktorí sú pripravení pracovať so softvérom SAP, no mnohé školy stále nevyužívajú možnosti na jeho výučbu. Niektoré sú pritom úplne zdarma a dostupné v rámci projektu SOFIA EDU. Vysoké školy sa môžu zapojiť aj do celosvetovej univerzitnej siete SAP, kde majú k dispozícii najmodernejšie aplikácie založené na trendoch ako sú internet vecí či umelá inteligencia, ako aj prístup k učebným sylabom, spoločným projektom a reálnym firmám.

Už tretí akademický rok mali študenti košických vysokých škôl možnosť zúčastniť sa na SAP akadémii Foto: UPJŠ Košice


„SAP University Alliances (UAP) spája desiatky špičkových škôl zo všetkých kontinentov. To je obrovská báza poznatkov a možností na spoločné vzdelávacie a výskumné aktivity. Základný ročný poplatok je 2 500 eur, za čo škola dostáva prístup aj do tzv. NEXT GEN LABu na univerzite v Magdeburgu, ktorý ponúka možnosti na výskumné aktivity a spoluprácu s firemným sektorom. Mnohé nápady sa dostali aj do portfólia SAP. No bohužiaľ na našich školách narážame na fakt, že aj táto suma je pre ne príliš vysoká,“ vysvetľuje Juraj Laifr zo SAP Slovensko. Zo Slovenska sa zatiaľ do programu zapojila košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB).

Práve na druhej menovanej by chcel SAP spustiť podobné laboratórium ako v Magdeburgu. UMB je totiž aj centrálnym prevádzkovateľom systému SOFIA EDU, ktorého SAP ERP riešenia sú dostupné i pre potreby výučby, a to úplne zdarma. Postačí, aby vysoká škola, ktorá „Sofiu“ využíva na svoju prevádzku, rozšírila jej použitie aj na reálnu výučbu. „Vyžaduje si to len učebňu vybavenú výpočtovou technikou, čo je dnes už štandard, a jedného dedikovaného človeka,“ vysvetľuje Laifr. Ekonomická fakulta UMB využíva systém SAP vo výučbe už viac ako 20 rokov.

Po zadaní kľúčového slova „SAP“ nájde jeden z najväčších slovenských pracovných portálov takmer šesť stoviek pozícií, ktoré požadujú vedomosti či aspoň základné skúsenosti s prácou so systémami tohto nemeckého softvérového gigantu. Ročne sú takýchto ponúk tisíce. SAP konzultanti zarábajú viac ako 1 500 eur mesačne, pričom senior pozície túto sumu výrazne prekračujú. Ide teda o veľmi perspektívne a dobre platené pracovné miesta.

SAP Slovensko má aj vlastné školiace programy, ktorých úspešní absolventi získajú celosvetovo uznávaný certifikát. A zároveň ponúkajú školenia aj pre pedagogických pracovníkov, ktorí by mohli potom viesť predmety zamerané na výučbu SAPu. Na niektorých vysokých školách už funguje ako nepovinný predmet, no trh by potreboval oveľa viac takýchto absolventov. „Budeme radi, ak sa nám vzdelávacie inštitúcie ozvú. Ubezpečujem ich, že sa nemusia báť finančnej náročnosti spustenia výučby práce s našimi riešeniami,“ uzatvára Juraj Laifr.

Téma TASR