Ružomberské zdravotnícke dni

Mária Lehotská, 20. novembra 2017 9:49

Na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa konal dvanásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.

Ružomberok 20. novembra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 9. – 10. novembra organizátori, FZ KU, Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica v Ružomberku, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a Univerzita J. Kochanowskiego v Kielcach privítali viac ako 150 účastníkov z domova i zo zahraničia.
Ružomberské zdravotnícke dni Foto: Ružomberské zdravotnícke dni

Cieľom už tradičného podujatia je predovšetkým výmena skúseností o aplikácii najnovších vedeckých poznatkov v zdravotníctve a udržanie stálej medziodborovej komunikácie. Odborný program, po spoločnom slávnostnom otvorení, príhovoroch a pozdravoch rektora Katolíckej univerzity prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora, PhD., dekana FZ KU prof. MUDr. Antona Lacka, CSc., riaditeľa nemocnice MUDr. Petra Lofaja, PhD., MPH, zástupcov partnerských inštitúcií a ďalších členov čestného predsedníctva, prebiehal v sekciách venovaným medicínskym a jednotlivým nelekárskym vedám, ako aj bioetike. Účastníci konferencie - zástupcovia univerzít, odborníci z klinickej praxe a výskumu mali možnosť podeliť sa o svoje výsledky aj formou posterovej prezentácie.
Ružomberské zdravotnícke dni Foto: Ružomberské zdravotnícke dni

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Téma TASR