Jaroslava Demka zvolili za kandidáta na rektora KU

TASR, 10. mája 2018 10:31

Demko by sa mal ujať funkcie po potvrdení veľkým kancelárom KU Bernardom Boberom a vymenovaní prezidentom v auguste tohto roku.

Ružomberok 10. mája (TASR) – Akademický senát Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku zvolil na stredajšom zasadnutí za kandidáta na nového rektora Jaroslava Demka. Ten by mal nahradiť doterajšieho rektora Jozefa Jaraba, ktorý stál na čele univerzity od roku 2014. Demko by sa mal ujať funkcie po potvrdení veľkým kancelárom KU Bernardom Boberom a vymenovaní prezidentom v auguste tohto roku. Jeho mandát bude štvorročný.
doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. Foto: KU Ružomberok

Jaroslav Demko odborne pôsobí na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU. Ako jediného kandidáta ho v tajnom hlasovaní podporilo 13 z 22 prítomných senátorov.

Prioritou zvoleného kandidáta na rektora KU je v prvom rade potvrdenie a ukotvenie univerzitného charakteru školy. „To znamená, aby sme mali čo najviac doktorandských programov, rozšíriť ponuku študijných programov celkovo a pokúsiť sa o technické smery, ktoré sa ukazujú ako žiadané,“ vyhlásil.

Demko uviedol, že bude treba zvýšiť i atraktivitu školy, aby sa k nej študenti radi hlásili. "Okrem nových študijných programov treba vylepšiť aj prostredie, ktoré tu je. Hlavne, aby študenti vnímali, že sú tu dobré vzťahy. Ľudia sa tu vedia navzájom podporovať a pomáhať si. Je to veľký benefit, ktorý by sme mali využiť ešte lepšie," doplnil zvolený kandidát na rektora KU.

Jaroslav Demko sa špecializuje na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku a ekosystémové služby. Študoval a pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene, niekoľko rokov pôsobil na pozícii manažéra životného prostredia v spoločnosti Mondi SCP. Na Pedagogickej fakulte KU je zamestnaný sedem rokov, v súčasnosti je vedúcim Katedry biológie a ekológie PF KU. Je členom viacerých vedeckých rád.


Téma TASR