Na riečnom prístave Gbely - Adamov, Tvrdonice otvorili už 3. sezónu

Mgr. Radovan Butaš, 22. júna 2014 11:53

Ponad rieku Moravu v lokalite Gbely - Adamov síce nevedie žiadny most, no i tak sa turisti každú sobotu a nedeľu môžu dostať na susedný breh suchou nohou.

Gbely 14. júna (SkolskyServis.sk) - V miestnom riečnom prístave sa už po tretí raz začala plavebná sezóna na zregulovanom koryte hraničnej rieky Morava.
Primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger, poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová a starosta moravskej obce Tvrdonice Zdeněk Tesařík vypúšťajú kľúč, ktorý sa vzniesol ponad Adamovské jazerá, čím symbolicky odomkli vodu.Foto: Bc. Radovan Butaš

Primátor mesta Gbely Jozef Hazlinger a starosta moravskej obce Tvrdonice Zdeněk Tesařík s pomocou poslankine NR SR Viery Kučerovej vypustili na oblohu symbolický kľúč od rieky. Týmto aktom započala tohtoročná plavebná sezóna, ktorej hitom sa majú stať rafty na elektropohon.
Zľava primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger, poslankiňa NR SR Dr. Vieru Kučerová, starosta moravského mesta Lanžhot František Hrnčíř, za Slovenský vodohospodársky podnik, riaditeľ o. z. Bratislava Ing. Juraj Soták, riaditeľka správy povodia rieky Moravy Ing. Oľga Martinkovičová, starosta moravskej obce Tvrdonice Zdeněk Tesařík, zástupca stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava, za katedru hydrotechniky Ing. Ľudovít Možiešik (vedie rozhovor v pozadí pod altánom), riaditeľ ÚPSVaR Senica, Ing. Ján Kovár a prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marián Honza.Foto: Bc. Radovan Butaš

Spustenie pravidelnej víkendovej lodnej prepravy korešponduje s napĺňaním myšlienky, že rieka Morava národy Slovákov a Čechov nerozdeľuje, ale spája. "Želám si, aby tu každý návštevník načerpal energiu od životodarnej vody, odchádzal s úsmevom a spokojný, že videl kus krásnej prírody", povedal vo svojom príhovore primátor Gbiel Jozef Hazlinger.
Rieka Morava je v týchto miestach rozdelená splavom na horný a dolný tok. Prístaviská na oboch stranách rieky zo slovenskej strany sú od seba vzdialené 200 metrov, pričom aktívne na prepravu turistov sa využíva horný úsek s dostatočnou hĺbkou vody.Foto: Bc. Radovan Butaš

Pri príležitosti odomknutia rieky v partnerskej obci Tvrdonice miestni vinári otvorili svoje vínne sklepy, pričom taktiež v tento deň obec Tvrdonice oslávila svoje 750. výročie od prvej písomnej zmienky. "Když přišel pan primátor s tím nápadem, aby sme byli první a samozřejmě nejlepší, kdo tady toto vůbec provede, tak trošku ve mne hlodala myšlenka, zda se nám to podaří. Ne kvůli tomu, že by sme to neuměli, nebo nechtěli, ale někdy ty administrativní překážky jsou tak velké, že spousta dobrých nápadů zůstane jenom ve spise. Ale jak je vidět, s pomocí Povodí Moravy a s pomocí gbelského pana primátora sme toto zvládli a dnes tady vidíte dvě krásné lode, rafty a můžete se dostat i k nám na Moravu, takříkajíc suchou nohou", spomenul na začiatky spoločného projektu starosta Tvrdoníc Zdeněk Tesařík.
O kultúrny program sa postarali žiaci gbelskej ZUŠ hudobno-tanečným vystúpením.Foto: Bc. Radovan Butaš

Prístavná budova nebude

Keďže prístav Gbely - Adamov sa nachádza v pohraničnom území, nie je možné tu budovať nehnuteľnosti. "Legislatíva je v týchto prípadoch veľmi prísna, no aj napriek tomu sme radi, že sme mohli vybudovať dva nové prístavy na Slovensku", povedal pre TASR Jozef Hazlinger.
Hrádza poslúžila ako pódium, každoročne pribúdajú noví navštevníci a podujatie naberá na veľkosti.Foto: Bc. Radovan Butaš

V súvislosti s rozvojom regionálneho turistického ruchu sa podarilo v lokalite Adamovských jazier vybudovať z grantových prostriedkov dva prístavy - jeden na Moravskej a dva na Slovenskej strane. V Adamove sa nachádzajú lode, požičovňa bicyklov a raftov a počas roku 2013 pribudli nové naloďovacie body na splavných úsekoch.
Foto: Bc. Radovan Butaš

"Výraznou prekážkou pri zdolávaní rieky Morava sú viaceré splavy, no v dlhodobom výhľade s ohľadom na prostriedky poskytnuté Európskou úniou by bolo možné vybudovať vzdúvadlá, ktoré umožnia plynulú plavbu od ústia Baťovho kanálu v Skalici až po Devín. V tejto súvislosti sa od roku 2015 začne s prácami na výstavbe prepojenia tzv. Baťáku a rieky Morava od otočnej stanice v Skalici. Teší ma, že návštevnosť každým rokom rastie aj vďaka tomu, že popri Morave vedie najdlhšia cyklotrasa na Slovensku", dodal primátor Hazlinger.
Adamovskými jazerami prechádza jedna z najdlhších cyklotrás na Slovensku od Skalice až po Devín. Cyklisti hojne využívajú možnosť prepravy na susedný breh Moravy.Foto: Bc. Radovan Butaš

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac