Rezort školstva: Slovenská akreditačná agentúra bude mať dohľad nad VŠ

TASR, 13. septembra 2018 9:03

Pôjde o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach VŠ, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu štúdia.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 13. septembra (TASR) - V súčasnosti pôsobí na Slovensku Akreditačná komisia, ktorú by mala nahradiť Slovenská akreditačná agentúra. Nový systém nabehne tak, aby medzi koncom Akreditačnej komisie a vznikom Slovenskej akreditačnej agentúry nevzniklo žiadne vákuum. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Dohľad nad krokmi vysokých škôl v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania bude zabezpečovať novozriadená Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Pôjde o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá bude priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. Nahradí tak doterajšiu Akreditačnú komisiu, ktorá fungovala ako poradný orgán vlády SR.

Slovenská akreditačná agentúra bude podľa ministerky školstva modernou inštitúciou v súlade s európskymi smernicami. "Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá ju v EÚ nemá. Čiže je najvyšší čas ju zaviesť. Pokiaľ všetko dobre dopadne, tak účinnosť tejto časti by mala byť od 1. novembra," povedala Lubyová.

"Nezávislosť a zodpovednosť agentúry založená na európskych štandardoch vytvára predpoklady pre jej riadne členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a zaradenie do Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (EQAR)," uviedol rezort školstva. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda výkonnej rady.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR