Prvý rektor Trenčianskej univerzity oslavuje životné jubileum

Lucia Pušicová, 21. septembra 2018 8:27

Trenčín 21. septembra (SkolskyServis.sk) - Akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc, prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa 17. septembra dožil vzácneho životného jubilea, 90 rokov.
Akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc, prvý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Foto:

Akademik Plander bol dlhoročným pracovníkom Slovenskej akadémie vied a riaditeľom Ústavu informatiky SAV a vedcom, ktorý vyvinul prvý analógový počítač na Slovensku. Na Trenčianskej univerzite pracoval na Katedre informatiky, kde prednášal moderné paralelné výpočtové systémy a algoritmy. Nielen pedagogická a vedecká obec ho vníma ako človeka, ktorý viedol svoj tím k poctivej a zodpovednej práci.

Vážený pán akademik Plander,
v mene akademickej obce našej univerzity Vám prajem najmä veľa zdravia a ešte mnoho vzácnych chvíľ v kruhu svojich kolegov, študentov a najbližších.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

Téma TASR