Prípravy Modelovej konferencie FMV 2018 sa oficiálne začali

Kristína Zápalová, 11. novembra 2017 13:41, aktualizované 11. novembra 14:41

Študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pustili do prípravy 11. ročníka Modelovej konferencie, ktorá sa bude konať 18. apríla 2018.

Bratislava 11. novembra (SkolskyServis.sk) - Počas dvoch semestrov budú študenti pod vedením supervízorov diskutovať o aktuálnych problémoch a výzvach z oblasti medzinárodných vzťahov a nachádzať spoločné riešenia. Súčasťou prípravných rokovaní budú aj rozhovory s odborníkmi z praxe, ktorí študentom poskytnú profesionálny pohľad na danú problematiku. Organizáciu Modelovej konferencie má od začiatku pod palcom organizačný tím, ktorý zabezpečuje hladký priebeh rokovaní, propagáciu v médiách a na sociálnych sieťach, získavanie finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, komunikuje s externými partnermi a zabezpečuje mnoho ďalších operatívnych úloh.

Študenti 5.ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov so supervízormi a dekanom fakulty Rudolfom Kucharčíkom, PhDr., PhD. Foto: EUBA


Tento rok sa budú rokovania negociačných tímov venovať témam v rámci troch sekcií – ekonomickej, politickej a bezpečnostnej. Predmetom negociácií ekonomickej sekcie bude koncept novej Hodvábnej cesty, perspektívy vzájomnej spolupráce a rozvoj hospodárskych vzťahov medzi zainteresovanými krajinami – členskými štátmi EÚ, Čínou a Ruskom. V bezpečnostnej sekcii budú študenti rokovať o vytvorení platformy zameranej na prehĺbenie spolupráce vybraných členských krajín EÚ v procese eliminácie kybernetických útokov a vypracovanie politiky kybernetickej obrany v kontexte spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Politická sekcia sa zaoberá identifikáciou hlavných okruhov sociálnej integrácie na základe Bielej knihy vydanej Európskou komisiou, otázkou spojenia ,,Sociálnej Európy,, a prehĺbenia jednotného trhu a tým aj ekonomických ambícii.

Výsledkom negociácií bude vypracovanie a podpísanie záverečného memoranda, v ktorom budú predstavitelia zainteresovaných štátov deklarovať spoločné stanovisko a návrhy na riešenia konkrétnych problémov. Výsledný dokument bude prezentovaný 18. apríla 2018 na finálnom podujatí Modelovej konferencie. Modelová konferencia je inovatívny projekt, za ktorým stoja okrem študentov aj desiatky pedagógov a partnerov. Je zároveň dôkazom, že študenti svoj voľný čas využívajú efektívne a snažia sa nadobudnuté teoretické poznatky aplikovať do praxe.

Naše aktivity, priebeh rokovaní a prípravy Modelovej konferencie môžete sledovať aj na našom Facebooku – Modelová konferencia FMV.

Kristína Zápalová (Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA)

Študentka posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, členka organizačného tímu unikátneho projektu Modelová konferencia FMV 2018.

Téma TASR