Prezident A. Kiska vymenoval 55 nových vysokoškolských profesorov

TASR, 20. septembra 2018 12:55

V príhovore zároveň vyzdvihol ich spoločenskú úlohu.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval profesorov vysokých škôl 19. septembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR


Bratislava 19. septembra (TASR) - Na Slovensku pribudlo 55 nových profesorov. Menovacie dekréty im v stredu v Prezidentskom paláci odovzdal prezident SR Andrej Kiska. V príhovore zároveň vyzdvihol ich spoločenskú úlohu.

"Ste to práve vy, ktorých hlas potrebujeme počuť pri všetkých tých diskusiách v spoločnosti. Potrebujeme ho počuť, aby sme našu krajinu pohli ďalej," povedal. Profesorský titul podľa jeho slov nie je len ocenením doterajšej práce, ale aj záväzkom.

Najväčšou úlohou profesorov je podľa prezidenta zmeniť školstvo. "Som presvedčený, že školstvo pohneme ďalej a vysoké školstvo má v tomto nesmierne dôležitú úlohu," vyhlásil prezident. Zdôraznil, že tí, ktorí si myslia, že lepšie školstvo za nich vybojuje niekto iný, si možno lepšie školstvo nezaslúžia.

Nových profesorov budú mať napríklad odbory športová pedagogika, výživa, technológia spracovania dreva alebo vnútorné choroby. Naposledy prezident menoval nových profesorov v máji. Vtedy ich pribudlo 22.

Zoznam nových profesorov:
doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. literárna veda

doc. Ing. Danka Barloková, PhD. vodné stavby

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. Theol. evanjelická teológia

dr. habil. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD. prekladateľstvo a tlmočníctvo

doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. mikrobiológia

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. pedagogika

doc. Ing. Marián Drusa, PhD. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. telekomunikácie

doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. agrochémia a výživa rastlín

doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. farmakológia

doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD. silnoprúdová elektrotechnika

doc. Ing. Peter Halaj, CSc. krajinárstvo

doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. krajinárstvo

doc. Ing. Roland Jančo, PhD. aplikovaná mechanika

doc. magister teológie Kamil Kardis, Doktor religionistika

doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc. prekladateľstvo a tlmočníctvo

doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. pedagogika

doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. odborová didaktika

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. fyzika

doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc. verejné zdravotníctvo

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. lekárska biofyzika

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. pedagogika

doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. pedagogická, poradenská a školská psychológia

doc. Ing. Róbert Toman, Dr. výživa

doc. RNDr. János Tóth, PhD. matematika

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. športová edukológia

doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. andragogika

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. slovenský jazyk a literatúra

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. aplikovaná informatika

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. ochrana a využívanie krajiny

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. cudzie jazyky a kultúry

doc. Ing. František Duchoň, PhD. kybernetika

doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD. teoretická elektrotechnika

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. doprava

doc. Ing. Anton Geffert, CSc. technológia spracovania dreva

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D. odborová didaktika

doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. história

doc. Ing. Juraj Janák, PhD. geodézia a kartografia

dr. habil. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. neslovanské jazyky a literatúry

doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. manažment

doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. dopravné služby

doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. medzinárodné vzťahy

doc. Ing. Janette Musilová, PhD. spracovanie poľnohospodárskych produktov

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. slovenský jazyk a literatúra

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. výrobná technika

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. slovenské dejiny

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. pedagogika

doc. Ing. Marcela Pokusová, CSc. strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. dopravné služby

doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD. vnútorné choroby

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. trestné právo

doc. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. dejiny filozofie

doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. vodné stavby

doc. Ing. Jana Škvareninová, PhD. ochrana a využívanie krajiny

doc. Ing. Ján Takács, PhD. pozemné stavby

Téma TASR