Prešovská univerzita v Prešove otvorila nový akademický rok

TASR, 20. septembra 2018 13:28

Na slávnostnom podujatí v Divadle Jonáša Záborského ocenila vedecko-pedagogických pracovníkov i študentov, rekapitulovala, predstavila svoje plány a vízie.

Prešovská univerzita v Prešove oficiálne vstúpila do nového akademického roka Foto: Prešovská univerzita v Prešove


Prešov 20. septembra (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove v utorok oficiálne vstúpila do nového akademického roka. Na slávnostnom podujatí v Divadle Jonáša Záborského ocenila vedecko-pedagogických pracovníkov i študentov, rekapitulovala, predstavila svoje plány a vízie. Informovala o tom hovorkyňa PU Anna Polačková.

"Stojíme na prahu nového akademického roka, čo nám opäť dáva príležitosť pre rekapituláciu, zhodnotenie a posúdenie dosiahnutých výsledkov, no najmä zamyslenie sa nad výzvami, očakávaniami a plánmi pre nasledujúce obdobie," povedal po privítaní prítomných hostí rektor PU Peter Kónya.

Prešovská univerzita v Prešove oficiálne vstúpila do nového akademického roka Foto: Prešovská univerzita v Prešove


Z najvýznamnejších výsledkov, ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla, vyzdvihol úspech v internacionalizácii vzdelávania, keď v uplynulom roku študovalo na PU takmer 600 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 percent.

"V oblasti vedeckého výskumu sa nám opäť podarilo mierne zvýšiť počet domácich grantových projektov, pričom na ich riešenie sme získali viac ako milión eur. V uplynulých týždňoch rezonovalo meno našej univerzity doma aj v zahraničí v súvislosti so zaregistrovaním jedinečnej odrody rumančeka – lianky," rekapituloval dosiahnuté výsledky rektor.

Zároveň upriamil pozornosť na snahu vedenia univerzity neustále zlepšovať a modernizovať svoju infraštruktúru. "Po rekonštrukcii auly vo vysokoškolskom areáli sme ukončili a sprevádzkovali budovu Unipolab ako súčasť vedeckého parku Technicom. V prvých mesiacoch tohto roku prebehla aj dlho očakávaná výstavba prístupovej cesty k rektorátu univerzity s vytvorením niekoľkých desiatok parkovacích miest. S výdatnou pomocou Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo modernizovať viacúčelový športový areál s atletickou dráhou a niekoľkými ihriskami," pokračoval rektor.

Ako doplnil, v priebehu leta bola realizovaná rekonštrukcia jedného osemposchodového bloku takzvaného nového internátu ako vôbec prvá ukončená modernizácia študentského domova z prostriedkov uvoľnených vládou SR. Z rovnakých prostriedkov sa začína v súčasnosti modernizácia frontálneho traktu starého internátu.

"Od letných prázdnin prebieha rozsiahla prestavba vrátane zatepľovania, výmeny strechy a rekonštrukcie fasády starého internátu realizovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Z rovnakých zdrojov získala univerzita prostriedky aj na projekt parkovej úpravy námestia v kampuse na Ulici 17. novembra, ktorá by sa mala realizovať v prvých mesiacoch nového roku. Ešte do konca roka by sme chceli z vlastných prostriedkov postaviť nové parkovisko pri budove VŠA s takmer trojnásobným počtom parkovacích miest oproti súčasnému stavu," sumarizoval plány na najbližšie obdobie rektor Kónya.

"K PU mám naozaj blízky vzťah. Je to moja alma mater a ako Prešovčanovi mi taktiež záleží na tom, aby sa úspešne rozvíjala a pomáhala aj pri rozvoji celého regiónu," uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák (Most-Híd).

Zároveň pripomenul, že parlament minulý týždeň opätovne schválil dva zákony, ktoré významným spôsobom menia vysokoškolské prostredie na Slovensku. "Verím, že PU bez problémov zvládne tieto zmeny a využije ich v čo najširšej miere na prospech svoj i svojich študentov," doplnil Krajňák.

Súčasťou akademickej slávnosti bolo aj udelenie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 33 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, šiestim pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, trom vedecko-výskumným pracovníkom za inováciu a vedecký objav, ale tiež 14 študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky. Cenou rektora bolo cenených aj šesť katedrových webstránok.


Téma TASR