Prešovská univerzita podpísala dohodu s volgogradskou univerzitou

TASR, 19. decembra 2018 8:47

Súčasťou zmluvy je i podieľanie sa na realizácii spoločných grantových projektov, organizovaní vedeckých podujatí, konferencií, kongresov, sympózií, ako aj kultúrno-umeleckých podujatí.

Foto: PU Prešov


Prešov 19. decembra (TASR) – Podpísaním dohody s Volgogradskou štátnou sociálno–pedagogickou univerzitou rozširuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove okruh medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-výskumnej, vzdelávacej činnosti aj akademickej mobility.

Ako TASR informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková, rektor PU Peter Kónya spoločne s dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU René Matlovičom pred pár dňami absolvovali zahraničnú pracovnú cestu v Ruskej federácii. Hlavým cieľom bolo nadviazanie spolupráce s Volgogradskou štátnou sociálno-pedagogickou univerzitou zastúpenou rektorom Alexandrom Michailovičom Korotkovom, ktorá bola oficiálne zavŕšená podpisom zmluvy o spolupráci.

"Volgogradská štátna sociálno-pedagogická univerzita patrí medzi najvýznamnejšie univerzity svojho druhu v Ruskej federácii. Má v mnohom podobný profil ako naša univerzita a spolupráca s ňou ponúka rozšírenie našich akademických a výskumných kontaktov ďalej na východ i konkrétne možnosti kooperácie vo viacerých humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných odboroch pre našich pedagógov a študentov," vyzdvihol kooperáciu Kónya.

Predmetom zmluvy je podľa Polačkovej vzájomná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania, aktualizácie vzdelávacích programov, ale tiež zvyšovania efektívnosti využitia vedeckého potenciálu vysokých škôl, kvalifikácie pedagogických a vedúcich pracovníkov či zvyšovania akademickej mobility študentov a pedagógov.

Súčasťou zmluvy je i podieľanie sa na realizácii spoločných grantových projektov, organizovaní vedeckých podujatí, konferencií, kongresov, sympózií, ako aj kultúrno-umeleckých podujatí. Obe strany sa taktiež dohodli na publikovaní vedeckých prác v zborníkoch a časopisov, vydaní zborníkov, skrípt a monografií v oblasti humanitných a prírodných vied. Nemenej dôležitou súčasťou spolupráce bude aj výmena učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov spojená s výučbou, prednáškami, vedením seminárov, konzultáciami, stážami, spoločnými výskumami a metodickou prácou.

PU v Prešove spolupracuje so 72 inštitúciami v 21 krajinách. Bilaterálne dohody má podpísané so zahraničnými univerzitami v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Číne, Českej republike, Japonsku, Jordánsku, Kanade, Kazachstane, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Srbsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taiwane, Taliansku, Ukrajine či USA.


Téma TASR