Prešovská univerzita začne po rokoch opravovať starý internát

TASR, 2. februára 2018 8:40

V tomto roku sa chcú pustiť aj do obnovy Univerzitného viacúčelového športového areálu.

Prešov 2. februára (TASR) – Prešovská univerzita (PU) v Prešove v minulom roku investovala do rekonštrukcie auly a jej vybavenia modernou technikou celkovo 380.000 eur. Ako informoval jej rektor Peter Kónya, v súčasnosti prebieha renovácia univerzitnej športovej haly, ktorej cieľom je energetická úspora a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Pred budovou rektorátu sa finalizujú práce na úprave obslužnej komunikácie s asfaltovým povrchom, parkoviska s viac ako 50 miestami a chodníkov zo zámkovej dlažby.

V tomto roku sa chcú pustiť aj do obnovy Univerzitného viacúčelového športového areálu. Jedná sa o združenú investíciu, na ktorej by mal okrem PU participovať aj Prešovský samosprávny kraj, pričom univerzita podniká kroky na získanie externých zdrojov. Pripravuje taktiež revitalizáciu verejného priestranstva pred budovou vysokoškolského areálu, kde stavbári položia betónovú dlažbu a osadia prvky drobnej architektúry, lavičky, koše a prístrešok na bicykle. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu Študentského domova a jedálne.

"Verím, že sa nám podarí koncom jari, začiatkom leta začať s rekonštrukciou starého internátu a to výmenou strechy a zateplením budovy. Získali sme na to ešte v minulom roku prostriedky. Takisto verím, že sa nám podarí vymeniť strechu, zatepliť budovu a zrekonštruovať fasádu na našej športovej hale. Naďalej chceme pokračovať v rekonštrukcii vnútorných priestorov nového internátu, plánujeme ďalšie dve poschodia v tomto roku," uviedol rektor.
Foto: Roman Kazimír

V najbližšom období čaká PU otvorenie dvojpodlažnej budovy s názvom UnipoLab, ktorá je súčasťou projektu Univerzitný vedecký park Technicom, ako medzinárodne uznávanej eko-platformy pre špičkový aplikovaný výskum a vývoj a účinný transfer výsledkov výskumu do praxe. Nové vedecko-výskumné laboratórne priestory sú zamerané na prierezové výskumy v odbore environmentálneho inžinierstva. Celkové rozpočtované náklady výstavby diela predstavujú čiastku cez 2 milióny eur, z čoho asi polovica bola financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov, ďalších 948.000 eur hradila univerzita z vlastných zdrojov.

Na PU študuje takmer 8700 študentov. Má osem fakúlt, najväčší počet študentov má Fakulta manažmentu (1940), nasleduje Filozofická fakulta (1850) a za ňou je Pedagogická fakulta (1537). PU si vybralo aj 600 študentov zo zahraničia, prevažne z Ukrajiny, tiež z ČR, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA.
Téma TASR