Prešov: Katedra bioetiky UNESCO pozýva na filozofický dialóg

TASR, 7. novembra 2017 11:02

Program je rozvrhnutý od 10.30 h a presiahne aj polnoc.

Prešov 7. novembra (TASR) – Pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (UNESCO World Philosophy Day) sa vo štvrtok 9. novembra sa v centre nezávislej kultúry klubu Wave uskutoční UNESCO Philosophy Day/Night 2017. Program je rozvrhnutý od 10.30 h a presiahne aj polnoc. Informovala o tom tajomníčka Katedry bioetiky Katarína Komenská.
Ako uviedla, tradícia Svetového dňa filozofie UNESCO začala v roku 2005. Jej cieľom je vyzdvihnúť význam a prínos filozofie v dejinách, ale i aktuálnych kontextoch ľudského myslenia. Celosvetovo pripadá Svetový deň filozofie každoročne na tretí novembrový štvrtok. Cieľom je oceniť nezastupiteľnú úlohu filozofického myslenia pri dôležitých výzvach dnešnej doby. Akcie organizované v rámci Svetového dňa filozofie, ako UNESCO Philosophy Day/Night v Prešove, sa usilujú o vytvorenie priestoru pre otvorený filozofický dialóg na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Prešovské podujatie ponúka pre odbornú aj laickú verejnosť bohatý program s niekoľkými inovačnými aktivitami, ako napríklad World Eye Contact Experiment 2017 Prešov, celodennú prezentáciu a predaj kníh, videoprojekciu spojenú s diskusiou a živé vystúpenia. V závere podujatia je naplánovaná panelová diskusia na tému Filozofia v živote.

Východiskovou témou série verejných prednášok, textových seminárov a workshopov je Pôvod a zmysel morálky. Snahou organizátorov je vytvoriť podmienky pre produktívny prienik filozofie, etiky, umenia a každodennej praxe s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o celospoločenskom význame filozofie, etiky a umenia. Zároveň motivovať ľudí k sebapoznávaniu a nabádať ich k aktívnemu uvažovaniu o svete.

Organizátorom podujatia je Katedra bioetiky UNESCO v spolupráci s Inštitútom etiky a bioetiky, Inštitútom filozofie a Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Podujatie sa koná po druhýkrát, podporila ho Slovenská komisia pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenské filozofické združenie pri SAV, Fond na podporu umenia a PU v rámci akcií Týždňa vedy a techniky 2017.

Téma TASR