Prebehli prvé simulácie rokovaní Modelovej konferencie FMV 2017

Katarína Farkašová, 28. novembra 2016 13:50

Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali prvú simuláciu Modelovej konferencie v Aule Ekonomickej univerzity.

Simulácia rokovania Foto: Modelová konferenciaBratislava 28. novembra (SkolskyServis.sk) -

Študenti mohli na vlastnej koži po prvýkrát zažiť atmosféru medzinárodnej konferencie a vžiť sa do pozícií oficiálnych predstaviteľov jednotlivých štátov.


Počas celých dvoch semestrov študenti spolupracujú v troch rôznych sekciách. Ich cieľom je vypracovanie spoločnej dohody a načrtnutie riešení súčasných výziev medzinárodných vzťahov.


Počas simulácií zastupujú postavenie jednotlivých štátov voči tejto dohode. Vďaka simuláciám majú príležitosť, spoznať priebeh medzinárodných konferencií, vidieť a vyskúšať si oficiálne hlasovanie, diskutovať a meniť jednotlivé body dohody a snažiť sa dosiahnuť konsenzus medzi zastúpenými štátmi.


Podujatie bolo výnimočné aj vďaka účasti študentov z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí zabezpečovali simultánne tlmočenie priebehu konferencie, nakoľko rokovacím jazykom bola angličtina. Konferencia bola tlmočená do nemeckého, ruského a španielskeho jazyka. Celé podujatie bolo prístupné verejnosti.


,,Pre nás študentov toto podujatie predstavuje možnosť uplatniť naše teoretické vedomosti v praxi. Počas rokovaní môžeme pracovať na svojich argumentačných schopnostiach. Keďže priebeh rokovania sa musí riadiť určitým rokovacím poriadkom, je to pre nás skvelá šanca oboznámiť sa s ním a naučiť sa základné pravidlá“ hovorí predsedkyňa energeticko-bezpečnostnej sekcie Kristína Köszeghyová.


Priebeh hlasovania Foto: Modelová konferencia

Už desiaty, jubilejný ročník Modelovej konferencie si zvolil za hlavné témy rokovaní riešenie problematiky ilegálneho obchodu s ropou, perspektívy hlbšieho partnerstva v rámci Vyšehradskej štvorky a účasť verejného a súkromného sektora pri zabezpečení prístupu k pitnej vode. Snahy a prípravy študentov FMV vyvrcholia 5. apríla 2017, kedy sa uskutoční samotná Modelová konferencia.


Modelová konferencia 2017 bude skutočne výnimočná - sledujte aktivity študentov na webe a Facebooku.

Katarína Farkašová (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Som študentkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ako súčasť PR tímu našej fakulty sa snažím propagovať náš projekt Modelovej konferencie FMV 2017.

Téma TASR