Podpisom prestížnej listiny patrí UMB do rodiny svetových univerzít

TASR, 21. septembra 2018 15:41

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský podpísal tento dokument na pôde univerzitného mesta Salamanca v Španielsku.

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) – Do veľkej rodiny svetových univerzít, ktoré sa rozhodli spoločne ochraňovať hodnoty zakotvené v Magna Charta Universitatum, pribudla 18. septembra aj Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Rektor UMB Vladimír Hiadlovský podpísal tento dokument na pôde univerzitného mesta Salamanca v Španielsku. TASR o tom v stredu informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. podpísal dokument na pôde Univerzity v Salamanke. Ide o dôležitý dokument, ktorý hovorí o poslaní univerzity v európskom výskumnom a pedagogickom priestore. Foto: UMB


"Ide o dôležitý dokument, ktorý hovorí o poslaní univerzity v európskom výskumnom a pedagogickom priestore. Listinu Magna Charta Universitatum signovalo 388 rektorov univerzít z celého sveta v roku 1988 pri príležitosti 900. výročia vzniku Bolonskej univerzity. Dokument zdôrazňuje misiu univerzít šíriť poznanie, odovzdávať vedomosti a vzdelávať svojich študentov. Základným princípom univerzitného života je sloboda bádania a vzdelávania," priblížila Straková.

Medzinárodná konferencia zameraná na riešenie súčasných výziev pri presadzovaní základných univerzitných hodnôt sa koná každoročne. Tohtoročná sa spolu so slávnostnou ceremóniou spojenou s podpismi nových pristupujúcich univerzít uskutočnila pri príležitosti osláv 800. výročia založenia univerzity v meste Salamanca.

Téma TASR