Po skončení svätojakubskej púte

František Trstenský, 1. septembra 2017 8:41

Pútnici sa modlili za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, za Cirkev, za svojich veriacich, za manželov a za rodiny, za starých ľudí, za chorých a trpiacich, za deti a mládež.

Ružomberok 1. septembra (SkolskyServis.sk) - Vo štvrtok 17. augusta 2017 popoludní o 13.15 hod. kňazi – pútnici z Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka v Ružomberku (UPaC), duchovní otcovia Róbert Slotka, Dušan Galica, Jozef Žvanda a ich niekdajší kolega Ondrej Šmidriak, dnes farár v Sklabinej, po sedemnástich etapách šťastlivo doputovali z portugalskej Fatimy na sever Španielska, k hrobu svätého apoštola Jakuba, do Santiago de Compostella.
Foto: KU Ružomberok

Na svojej v poradí už štvrtej púti po svätojakubskej ceste sa pútnici modlili a všetku námahu s tým spojenú obetovali za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, za Cirkev, za svojich veriacich, za manželov a za rodiny, za starých ľudí, za chorých a trpiacich, za deti a mládež.

V piatok 18. augusta 2017 napoludnie o 12.00 hod., spolu s ďalšími kňazmi a s pútnikmi z celého sveta slávili slávnostnú pútnickú svätú omšu v Katedrále svätého apoštola Jakuba v Santiago de Compostella, počas ktorej ďakovali za Božiu pomoc na samotnej púti a za všetkých tých, ktorí ich počas uplynulých dní na púti duchovne sprevádzali. Na oltár svätej omše položili aj úmysly svojej tohtoročnej púte. V sobotu 19. augusta 2017 sa v ranných hodinách kňazi – pútnici šťastlivo vrátili do Ružomberka. Zo svätojakubskej púte si priviezli aj množstvo zážitkov, duchovných skúseností a veľa obrazového materiálu, s ktorým sa chcú už v prvých dňoch nového akademického roka podeliť.

Po skončení púte kňazi – pútnici povedali:

Otec Róbert Slotka: „Tohtoročné putovanie bolo viac spojené s Božou Matkou. Som vďačný za inšpiráciu spolubratov, ktorí boli vytrvalí v modlitbe sv. ruženca a snažili sa naplno využiť čas púte. Čas púte bol časom budovania kňazského spoločenstva a nesenia vzájomnej zodpovednosti a pomoci jeden voči druhému. Som vďačný Pánu Bohu aj za bohatstvo Katolíckej cirkvi, z ktorého sme mohli načerpať z návštev farností a rehoľných komunít.“

Otec Ondrej Šmidriak: „Našu púť som vnímal ako školu modlitby, askézy, zdieľania a tímovosti. Nešlo o premýšľanie pri mäkkom sedení po nejakej prednáške, ale o dva a pol týždňové nasadenie pre zvládanie fyzickej námahy, pre vonkajšie i vnútorné stíšenie, pre vzájomnú dohodu o každodenných praktických veciach i pre schopnosť načúvať i zdieľať osobné skúsenosti s úplne novými ľuďmi. Veľký priestor pre ticho a modlitbu sprevádzaný námahou, bol príležitosťou obetovať to - premyslieť a premodliť mnohé vzťahy a oblasti života. Spoločne sme sa zamerali aj na Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktorá je akoby vrcholom pyramídy cirkevného školstva na Slovensku a ktorý odzrkadľuje jeho pozitíva aj nedostatky, je však veľkou šancou pre našu Cirkev a jej poslanie voči mladým a preto potrebuje našu aj duchovnú podporu.“

Otec Jozef Žvanda: „Tohtoročná púť z portugalskej Fatimy k hrobu svätého apoštola Jakuba do Santiago de Compostella bola pre mňa osobne hlbokými duchovnými cvičeniami v pohybe. Každý deň okrem námahy a horúceho slnka nám pútnikom ponúkal aj dostatok priestoru pre modlitbu, rozjímanie nad Božím slovom a uvažovanie nad svojim životom a životom dnešného sveta. Každý deň nám ponúkal aj dostatok príležitostí pre množstvo stretnutí s mnohými spolupútnikmi rôznych vekových kategórií z celého sveta. Prirodzene toto všetko bolo obohatené aj o pozorovanie krajiny, ktorou sme kráčali, o pozorovanie života a ľudí vôkol, u ktorých sme vybadali, a to zvlášť v Portugalsku, veľkú úctu k človeku a k životu vôbec. Vo svojich srdciach sme si niesli aj množstvo ľudí a veľa úmyslov, za ktoré sme sa cestou modlili. Našu púť sme zvlášť obetovali za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá je pre Slovensko, Európu a svet príliš veľkým darom. Preto si zaslúži od každého z nás veľkú pozornosť. Už teraz sa teším na našu najbližšiu púť po svätojakubskej ceste. Ak budeme živí a zdraví, tak o dva roky počas letných prázdnin opäť na Camino de Santiago vykročíme. Nech je za to oslávený náš láskavý Boh.“

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR