Pedagóg KU je členom realizačného tímu katolíckych univerzít Európy

Martin Pinkoš, 19. júla 2018 10:01

Pod názvom „European humanism in the making“ sa v talianskom Gubbiu konalo stretnutie realizačného kolektívu autorov Európskej letnej školy katolíckych univerzít.

Pod názvom „European humanism in the making“ sa v talianskom Gubbiu konalo stretnutie realizačného kolektívu autorov Európskej letnej školy katolíckych univerzít. Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 20. júla (SkolskyServis.sk) - Organizuje ju Federácia katolíckych univerzít Európy (FUCE), ktorej Katolíckej univerzita v Ružomberku je členom. V dňoch 9. – 11. Júla 2018 si dvadsiati univerzitní učitelia vzájomne predstavili a v diskusiách skomentovali všetky časti budúceho programu, ktorý je rozdelený do piatich modulov. Prvý je zameraný na porozumenie európskej kultúrnej identity, druhý na reflexie európskej vzájomnej komunikácie v dejinách literatúry, v prekladateľstve a v iných oblastiach kultúrnej výmeny, tretí na európsku vedu a technológiu, štvrtý na európsky sociálny humanizmus v kontexte katolíckej sociálnej náuky a piaty na európsku občiansku angažovanosť a tvorbu demokratickej kultúry.

Svojho zástupcu v realizačnom tíme má aj Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v osobe doc. PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD. z Katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte KU. Spolupodieľa sa na štvrtom module, usilujúc sa zdôrazniť špecifický príspevok katolíckych univerzít do tvorby európskeho sociálneho humanizmu.

Pod názvom „European humanism in the making“ sa v talianskom Gubbiu konalo stretnutie realizačného kolektívu autorov Európskej letnej školy katolíckych univerzít. Foto: KU Ružomberok


Program letnej školy, po korektúrach, bude predstavený Generálnemu zhromaždeniu FUCE a v prípade jeho schválenia je v júli 2019 opäť v Gubbiu naplánované konanie „nultého“ ročníka, v ktorom bude daná možnosť zúčastneným študentom ešte pripomienkovať a skvalitniť program letnej školy, aby výsledný produkt celého projektu bol čo najkvalitnejší a pre študentov čo najprospešnejší.

Téma TASR