Paneurópska vysoká škola podporuje stredné školy naprieč Slovenskom

Školský servis, 14. decembra 2017 11:34

Príprava na vysokú školu a informovanosť o výhodách a možnostiach štúdia sa začína už na stredných školách.

Bratislava 14. decembra (SkolskyServis.sk) - Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) ponúka niekoľko možností podpory, aby stredoškoláci získali kvalitný prehľad o ďalšom vzdelávaní a rozhodli sa pre správne zameranie svojej budúcej kariéry. Počas minulého akademického roka podpísala PEVŠ memorandum o spolupráci s viac ako 100 strednými školami naprieč Slovenskom.

Foto:
Základnou výhodou spolupráce sú odborné špecializované prednášky vysokoškolských pedagógov, v ktorých sa zameriavajú na jednotlivé odvetvia, akými sú informatika, právo, ekonómia, psychológia či masmédiá. „Prednášky našich pedagógov sa uskutočňujú buď priamo na našich partnerských stredných školách alebo v priestoroch našich fakúlt v Bratislave,“ vysvetľuje riaditeľka Oddelenie marketingu a médií, Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, PhD. „Stredoškoláci aj vďaka nim získajú prehľad, čo ich baví, a čomu by sa chceli v budúcnosti venovať. Témy prednášok sú prispôsobené požiadavkám či špecializácii jednotlivých stredných škôl.“

Žiaci majú možnosť navštíviť aj priestory PEVŠ, či už v rámci Dňa otvorených dverí alebo individuálne po dohode s konkrétnou fakultou. Prehľad získajú aj vďaka programu Deň v koži vysokoškoláka, kde sa môžu zúčastňovať prednášok a všetkých dostupných aktivít. PEVŠ ponúka tiež semináre o dôležitosti vysokoškolského štúdia najmä na stredných školách s nízkym percentom žiakov so záujmom o ďalšie vzdelanie.

„Partnerské stredné školy podporujeme aj finančne. Tento akademický rok sme prerozdelili vyše tisíc eur, ktoré poputovali školám, s ktorými máme výnimočnú spoluprácu,“ vysvetľuje Žjak. „Je dôležité, aby mali absolventi stredných škôl informácie o vybranej vysokej škole, ale tiež o konkrétnom odbore, pedagógoch, predmetoch a mimoškolských aktivitách. Vyhnú sa tak neskorším problémom s prestupom, pre ktorý môžu stratiť niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Naším cieľom je pripraviť ich na vysokoškolské štúdium, ktoré sa v mnohom od toho stredoškolského líši. V realizácii tohto projektu nám pomáhajú aj naši študenti, ktorí poradia a vysvetlia aj veci z praxi.“

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 15.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HOLDING a koncernu PROSPERITA HOLDING.

Téma TASR