Paneurópska detská univerzita deti naučí aj zabaví

Školský servis, 24. júna 2018 8:43

Letné prázdniny sú skvelá príležitosť, ako deti nenásilne nadchnúť pre získavanie vedomostí hravou formouBratislava 24. júna (SkolskyServis.sk) - Múdre deti tvoria lepší svet. Ak však chceme naše deti vzdelávať, nemôžeme zabúdať, že samotné štúdium by ich malo v prvom rade zaujať a baviť. Letné prázdniny sú skvelá príležitosť, ako ich nenásilne nadchnúť pre získavanie vedomostí hravou formou. Z toho dôvodu vznikla Paneurópska detská univerzita – denný tábor, ktorý deťom od 6 do 14 rokov prináša zaujímavé témy, kvalifikovaných vysokoškolských pedagógov a najmä príjemne strávený voľný čas.

Detskí študenti sa budú vzdelávať v spolupráci s prestížnou Paneurópskou vysokou školou, ktorá im zabezpečí špičkových pedagógov zo svojich piatich fakúlt (právo, psychológia, masmédií, ekonómia a podnikanie, informatika). Patrí medzi nich napr. prof. Iveta Radičová a prof. Juraj Stern. Každý deň deti čaká iný program, napríklad tvorba reportáží v televíznych štúdiách, alebo improvizovaná ukážka súdneho procesu, či virtuálna realita. Na hry a iné outdoorové aktivity budú využívať krásny park na Tomášikovej ulici v Ružinove.

Program sa denne začína o 8-mej a končí o 17-tej hodine. Súčasťou každého dňa sú dva tematické prednáškové bloky z oblasti masmédií, psychológie, ekonómie, sociológie a práva. Okrem toho deti čakajú rôzne hry, aktivity v prírode, čítanie z kníh a siesta. Celodenná strava a pitný režim je zabezpečený.

„Chceme, aby si deti štúdium na Paneurópskej detskej univerzite užili a odniesli si z neho zážitky a chuť učiť sa. Našim krédom je: múdre deti tvoria lepší svet,“ dopĺňajú organizátori denného tábora littleBIG. „ Navyše, aj pre rodičov, nielen pre tých, ktorí majú deti v tábore, sme pripravili workshop s názvom “Ako rozvinúť u svojho dieťaťa talent, nadanie alebo genialitu? Je genialita alebo výnimočnosť to, čo bude potrebovať pre budúcnosť? Kde môžu získať nové informácie.”

Paneurópska detská univerzita sa uskutoční v dňoch 13.8. až 17.8. a bude ukončená slávnostnou promóciou ráno 18.8.2018 v bratislavskom Ružinove. Cena pre jedno dieťa je 119 eur. Pre viac informácií:
http://www.littlebig.sk/ alebo na sociálnych sieťach. Svoje dieťa môžete prihlásiť online.

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 15.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom koncernu PROSPERITA HOLDING.

Téma TASR