Otvoreniu Konfuciovej triedy na SPU predchádzalo množstvo príprav

TASR, 25. mája 2018 14:06

Jej otvoreniu predchádzalo množstvo príprav, počnúc dokladovaním demografického vývoja regiónu a končiac očakávaniami, ktoré sa do tohto projektu vkladajú.

Nitra 25. mája (TASR) – Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) bola počas tohto týždňa slávnostne otvorená Konfuciova trieda. Jej otvoreniu predchádzalo množstvo príprav, počnúc dokladovaním demografického vývoja regiónu a končiac očakávaniami, ktoré sa do tohto projektu vkladajú, povedala počas otvorenia riaditeľka Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Petra Kotuliaková.
Foto: SPU Nitra

„Na svete funguje približne 500 Konfuciových inštitútov a zhruba tisíc Konfuciových tried, ktoré vznikali v priebehu ostatných dvanástich rokov. Spočiatku sa kládol dôraz na kvantitu, v súčasnosti sa čínska strana zameriava skôr na rozvoj existujúcich ustanovizní,“ skonštatovala Kotuliaková.

Spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Konfuciovho inštitútu v Bratislave začala v roku 2014, keď bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Hlavným cieľom bola spolupráca pri poskytovaní výučby čínskeho jazyka pre študentov SPU, vytvorení učebne ako základného predpokladu pre otvorenie Konfuciovej triedy na SPU, organizovaní kurzov čínskeho jazyka na SPU, ale ja ďalších aktivít vrátane výmenných pobytov študentov a pedagógov, či aktivít súvisiacich s čínskym jazykom a kultúrou. Výučba čínštiny na SPU v Nitre sa začala v septembri 2014, celkovo ju doteraz navštevovalo 150 študentov.

Dohodu o vytvorení Konfuciovej triedy na SPU v Nitre podpísala riaditeľka Konfuciovho inštitútu s rektorom SPU Petrom Bielikom vo februári tohto roka. Otvorenie triedy podľa Kotuliakovej neznamená len výučbové miesto, je to zriadenie pracoviska s ojedinelým statusom. Má viac právomocí a väčšie možnosti, v rámci univerzity môže konať autonómnejšie, to znamená nielen poskytovať výučbu jazyka, ale napríklad posielať viac svojich študentov do Číny. "V Číne sme našli množstvo partnerských kontaktov na univerzitách, vo výskumných inštitúciách, v akadémii vied, uzavreli sme zmluvy, ktoré sú základom veľmi prospešnej kooperácie v oblasti vzdelávania," potvrdil Bielik.

Téma TASR