Otvorenie vzdelávacieho kurzu - Diagnostika FASD

František Trstenský, 28. apríla 2017 9:11

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku ako jediný exkluzívny školiteľ v oblasti diagnostiky fetálneho alkoholového syndrómu na Slovensku otvára v októbri 2017 vzdelávací kurz s názvom Diagnostika FASD.

Foto:Ružomberok 29. apríla (SkolskyServis.sk) - Vzdelávací program je prvým komplexným školením v diagnostike FASD v SR a je podporený Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie MŠVVaŠ SR.

Cieľovou skupinou sú psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopédi. Program je zameraný najmä na rozvoj diagnostických kompetencií odborných pracovníkov, na zdokonalenie ich schopností rozpoznať diagnózy FASD a tiež na získanie praktického využitia poznatkov z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru.

Všetky informácie aj prihlášku, ktorú si môžete podať do 28.8.2017. Ďalšie informácie nájdete na tomto internetovom odkaze.

Téma TASR